Edvart Askjem

Alder: 85
  RSS

Om Edvart

Grasrotmedlem i KrF siden ca. 1960. En periode i Larvik bystyre og et par i skolestyret og bygningsrådet + litt til. Interessert i politikk, men ikke så aktiv mer av helsemessige grunner. Har noen ganger prøvd å skrive litt til Vårt Land, men det er ikke så lett å få inn noe der. Har hatt større hell med innspill til hugin og munin. Ellers er jeg lærerutdannet og har bl.a. 25 års fartstid som rektor på en barneskole i Larvik.

Følgere

Hvem synger de for?

Publisert over 6 år siden

Hvorfor engelske tekster?

Det er mye fin sang og musikk å høre, men hvorfor synges det stadig på engelsk?

Jeg har lært engelsk på forskjellige skoler og studiesteder i 9 år til sammen og undervist i engelsk på barneskolen og realskolen, så jeg skulle jo kunne noe engelsk. Men når det synges på engelsk, er det vanskelig å oppfatte tekstene. Mange sanger har fine tekster hvis du bare fikk dem med deg. Jeg vet at det ikke bare er jeg som har dette problemet, men jeg kan gjerne framstå som den dumme som ikke skjønner noe.

Noen ganger lurer jeg på hvem de egentlig synger for, er det for tilhørerne eller for seg selv? Mange tilhørere ville få mer utav det hvis det foregikk på norsk. I andaktene på NRK radio har de gjort en vri ved å ta sanginnslaget til slutt, slik at du kan slå av hvis det er noe du ikke har sansen for. Der også får en noen ganger inntrykk av at sangen velges ut fra hva andaktsholderen ønsker å høre mer enn ut fra hva en kan forvente at tilhørerne ønsker.

Dette til velvillig ettertanke.

Gå til innlegget

KrF og bekjennelsesparagrafen

Publisert over 8 år siden

Etter partiets landsmøte i april er den såkalte bekjennelsespararafen erstattet med to formålsparagrefer.

Disse lyder slik: § 1. Krf's formål er å fremme en kristendemokratisk politikk bygget på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. KrF's verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter.

§2. Alle tillitsvalgte og folkevalgte for KrF er forpliktet på og skal arbeide for partiets kristne verdigrunnlag slik det er definert i §1.

For meg forteller dette at partiet er like forpliktet på sitt kristne grunnlag nå som før og tilstrekkelig til at jeg fortsatt vil stemme på det eneste kristelige partiet som har noen sjanse til å gjøre seg gjeldende i det politiske liv etter valget.

Gå til innlegget

Høybråten er ikke problemet

Publisert rundt 11 år siden

Trygve Holtan-Hartwig har i dagens Vårt Land et innlegg hvor han bl.a skriver: i praksis bruker KrF mer ressurser på intern uenighet enn på å virke samlende og tydelig utad. Men seinere i artikkelen går han inn for et lederskap bestående av bla. Inger Lise Hansen og Hans Olav Syversen! Har han ikke oppfattet at Inger Lise Hansen er en av de viktigste årsakene til intern uenighet i partiet? Jeg unner forsåvidt ingen å være leder i KrF for tida, men det er ialle fall viktig med en partiledelse som er lojale mot partiets program og politikk og mot hverandre. Syversen er en bra mann for oppgaven, men han bør i tilfelle få med seg nye folk i ledelsen.

Overskriften har jeg tatt fra innlegget til Trygve Holtan-Hartwig, og jeg er bare så enig i at "Høybråten er ikke problemet". Takk for din store innsats, Høybråten!

Gå til innlegget

KrF - eller Hansenpartiet?

Publisert over 11 år siden

Inger Lise Hansen fortsetter sin utspill. I mandagens Vårt Land kan vi lese at FrP - og sannsynligvis Lars Peder Brekk - jubler over at "Hansen spriter opp KrF". Nå vil hun tillate at det blir solgt sprit fra gårdsbruk. Fra før vet vi at hun vil ha Vinmonopol i alle kommuner. Hvor lenge skal hun holde på? Hva blir det neste? Vi trenger ikke "solister" i KrF, men "midtbanespillere" eller andre lagspillere. Det ser ut til å bli stadig større forskjell på KrF og "Hansenpartiet". Og hvor ble det av alle de nye velgerne vi skulle få?

Gå til innlegget

Trafikkulykker

Publisert rundt 12 år siden

Dødsulykkene på veiene er igjen kommet i fokus. Samferdselsministeren legger med rette stort ansvar på trafikantene. Det er jo de som kjører. FrP og Hareide fra KrF mener Kleppa driver ansvarsfraskrivelse. Når Kleppa igjen kommer på banen, vil hun sikkert gjenta sitt "mantra": Det var enda dårligere under Bondevikregjeringen. Så langt tilbake som til sentrumsregjeringen hun selv var en del av, går hun ikke.

Sannheten er vel at både dårlige veier og dårlige sjåfører har sin del av skylden. Vi har dessverre sett flere eksempler på at en vanvittig råkjøring av unge mennesker, med eller uten rus, har medført tragiske ulykker hvor unge liv har gått tapt. Veiene må utbedres, men midtdelere er ikke bare positivt. Det må være bredde nok til at utrykningskjøretøyer kan komme fram. Regjeringen har en tendens til å snakke om at de gir økte bevilgninger. Problemet er bare at pengene rekker mindre og mindre for hvert år som går. Det har ikke blitt så fantastisk flott på veiene heller som Soria Moria lovet.

Farta dreper, og holdningsskapende arbeid er viktig. Fartsbøllene burde få som straff å bistå ved ulykker på veiene, slik at de ved selvsyn opplever hvor farlig dette er. Jeg har selv opplevd å bli kjørt Tønsberg - Oslo på under timen, men det var med sirener og blålys. Farta var nok da minst 140 i perioder, og jeg merket farta - i motsetning til Giske, enda jeg også hadde andre ting å tenke på. Landskapet utafor fløy fort forbi. Merkelig at Giske og for den saks skyld Navarsete ikke merket det.

Det jeg egentlig har på hjertet, er en oppfordring til Kleppa om å ta fatt i sine fartsglade regjeringskolleger, be dem gi klar beskjed til sjåførene sine at fartsgrenser skal holdes og selv ta en titt på speedometeret i blant. Det har en utrolig negativ effekt på andre trafikanter når øvrighetspersoner ikke overholder bestemmelsene. Selv kjører du vel ikke over fartsgrensene, Kleppa? Uttalelsene hun er kommet med de siste dagene, er en indirekte korreks til Navarsete og Giske, men kom med en direkte og utilslørt korreks også.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere