Arja Larsen

Alder: 68
  RSS

Om Arja

Jeg er finsk, og flyttet med familien til Norge i 1996. Pensjonist. Som 15-åring valgte jeg å si ja til Guds kall i mitt hjerte og tok imot Jesus Kristus som min Frelser. For meg er det viktig å lese og å forstå Bibelen i kontekster. På denne måten nærmer jeg meg for eksempel temaet likeverd mellom mann og kvinne. Jeg gjør meg mine refleksjoner om bibelsk likeverd på min blogg http://hanslike.blogspot.com Jeg er grublende og har alltid vært interessert i å dykke inn under overflaten og i å forske og å analysere. Det preger også min måte å lese Bibel. Velkommen på bibeldykk med meg på min blogg http://livsnaereord.blogspot.com

Følgere

Et blikk utover i verden på kvinnedagen

Publisert over 7 år siden

        Også slike utfordringer møter noen kvinner på vår klode.                              

     

                                                               

Gå til innlegget

Forskjellighetens utfordringer

Publisert over 7 år siden

I min ungdom kjente jeg en gammel dame som opplevde livet meget emosjonelt. Veien fra smil til gråt var ikke lang. Alt ble tolket utifra egne følelser. Fordi jeg selv opplevde tilværelsen mer rasjonelt, irriterte denne damens oppførsel en del meg. Jeg syntes det var dumt og enfoldig. Jeg til og med lurte av og til om hun gjorde seg til. Jeg husker ikke hva som skjedde, men en dag skjønte jeg. Jeg fikk en aha-opplevelse: Vi mennesker er forskjellige! Den gamle damen var seg selv, hun hadde et sterkt og ekte følelseliv. Hun klarte å vise sine følelser, og det var hennes styrke.

Denne åpenbaringen har vært retningsgivende i mitt liv. I møte med andre mennesker har jeg lært å respektere deres annerledeshet, og ser verdien i at vi er forskjellige, og liker det. Mennesker med  et nyansert følelsesliv vanner min egen tørrhet. Og kanskje jeg med min saklighet og nøkternhet kan være med og støtte dem som lever bølgeliv.

Det kan likevel være utfordrende å møte andre som er forskjellige. Vi tolker hverandre ut ifra vår lille verden og egen tankemåte. Et følelsesmenneske kan tolke min saklighet som kulde og likegyldighet, og jeg kan motta andres varme omtanke med tvil. Det er lett å tolke feil. Hvis man gir næring til sin misforståelse, kan det lede til en ond sirkel.

I slike situasjoner hjelper det å ta opp saken i beste mening og å ha et tilgivende hjertelag. Det er også godt å se innover og å ransake seg selv og å prøve å se seg selv og situasjonen med den andres øyne. Paulus har et brukbart råd:

"..ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet, så dere bærer over med hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilgav dere, slik skal også dere gjøre." Kol 3:12-13. Vi trenger styrketrening for å orke  å bære over med hverandre. Bøyninger og tøyinger, ydmykhet og langmodighet hjelper også til å øke bæreevnen.

Gå til innlegget

Å utvikle evnen til å høre

Publisert rundt 8 år siden

 Vi kan sammenligne vår ånd og vår samvittighet med et radioapparat som er på, når vi kommuniserer med Gud. Hvis hjertet ikke er ren, blir kommunikasjonen fargelagt av hjertets urenhet. "De rene av hjertet skal se Gud," sier Jesus.

Gud har bestemt at troen er middelet, strømmen som gjør forbindelsen levende og mulig. Når det gjelder tro, dreier det seg ikke bare om å tro på Guds eksistens eller å tro på Jesus som sin Frelser, men det går ut på å tro og respektere det Han sier. Altså kvaliteten av forholdet til Gud beror på hjertets renhet og  troen på Hans ord. Da er det viktig å høre hva Han sier, og med en innstilling og en beredskap av å gjøre det man hører. Denne innstillingen kan sammenlignes med antenner som tar imot signaler. "Om noen vil gjøre Guds vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud.." sier Jesus.

Hva er Guds røst? Hvordan kan man høre den? For min del trenger jeg å få mine ører vekket for å høre, mer og mer, og hele tiden. Altså å leve i en våken tilstand. Det står om å trene opp sine sanser til å skjelne mellom godt og ondt. Å trene er jo å gjøre samme sak om igjen. Jeg har noen få dyrebare erfaringer, som har gitt meg litt forståelse om retningen i Guds måte å formidle seg til mennesker.

Jeg savner ikke å høre Guds røst med fysiske ører. Et bibelord som har blitt levende kan ha klargjort Guds vilje i min livssituasjon for mitt indre. Løseordet har løst stemningen, gitt hvile i hjertet og frigjort. Guds ord kommer, når nøden og egen avmakt er blitt åpenbar for hjertet, og man henvender seg til Gud. Hvis ordet da ydmyker, løfter det opp samtidig. Ånden og målet med Guds ord og vilje med oss er "liv og det i overflod", men ofte ved prøver og vanskeligheter.  Satans mål er "å stjele og drepe og ødelegge", og som regel ved forskjellige tilbud og fristelser. Når vi mottar Guds ord i vår nød, opplever vi at det frigjør. Satan lover også frihet, men den følges av fangenskap. Gud vil lære oss å vente, å bie på Ham, å bli tålmodig. Satan lover goder her og nå, og det haster.

I denne overflodstiden er erfaringen at man synes man klarer uten Gud. Opplevelser om Guds inngripen og hjelp i livet kan være få, fordi vi opplever så lite nød. Også i nøden søker vi ofte først hjelp av andre mennesker og institusjoner. "Herrens ord er sjeldent" i våre dager. Ofte søker vi Gud i himmelen først i ytterste nød, når sykdom og dødsfall inntreffer.

Er vi medlemmer i Laodikeamenigheten? Åp 3:14-22.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere