Arja Larsen

Alder: 68
  RSS

Om Arja

Jeg er finsk, og flyttet med familien til Norge i 1996. Pensjonist. Som 15-åring valgte jeg å si ja til Guds kall i mitt hjerte og tok imot Jesus Kristus som min Frelser. For meg er det viktig å lese og å forstå Bibelen i kontekster. På denne måten nærmer jeg meg for eksempel temaet likeverd mellom mann og kvinne. Jeg gjør meg mine refleksjoner om bibelsk likeverd på min blogg http://hanslike.blogspot.com Jeg er grublende og har alltid vært interessert i å dykke inn under overflaten og i å forske og å analysere. Det preger også min måte å lese Bibel. Velkommen på bibeldykk med meg på min blogg http://livsnaereord.blogspot.com

Følgere

Publisert over 3 år siden

En av reformasjonens hovedideer var at vanlige mennesker skulle selv ha mulighet å lese i Bibelen, og den ble oversatt til folkenes eget språk. Men de fleste var analfabeter så måtte de lære og lese, og denne tanken er bak skolevesenets oppkomst, og lesing og kristendom var til å begynne med hovedfager. Det er noe som heter "vår judeokristen arv", som også er skolevesenets røtter. 


Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Røttene til skolevesen er i kristendommen. Folk skulle lære  selvstendig å lese Bibelen. Hva skjer  når røttene rives ut eller tørker? 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Anders Ekström – gå til den siterte teksten.

Jeg har litt kunnskap om dette tema, og når jeg vandrer gjennom GT, noterer jeg utsagnene om Israels hus, Efraim, og prøver å få en helhetlig forståelse.

Hvordan kan man spore vandringen til de ti stammene?  Ved DNA, tenker jeg, men hvor omfattende er det gjort, og finnes det annen dokumentasjon? Når kan man definere at et folk er av Israels hus? De er jo blandet med andre folkene. Er det spor i språk, navn og skikker?

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Heldigvis er det mange som er enige med meg, og spesielt er mye av det jeg tar opp svært utbredt i den engelsktalende del av verden, det kom til Norge i begynnelsen av 1920-tallet, men er selvsagt ikke høykirkelig.

Hvilken menighet eller retning snakker du om her?

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Jeg kan heller ikke se noen steder i NT at vi har budene skrevet i våre hjerter. Hvis du mener det, så ber jeg vennligst at du viser meg det.

Det står to ganger i Hebreerbrevet: 10:16 og 8:10. Og du antagelig mener at dette  ikke er for hedninger, men med ditt budskap, opplever jeg, at du spalter  evangeliet. Hvis jeg ikke kjente Bibelen, ville jeg engstelig lese det du skriver, og lure på hva i Bibelen er for meg, og hva som ikke er for meg, hva er bare for israelitter og jøder, og hva er til proselytter. 

 Og  når det står  "i Kristus", er det samme som å ha Guds lov i hjertet. 

I bunn og grunn handler mitt innlegg om hjerteforholdet til Jesus Kristus, og hvordan GT har styrket det. Men det uteslutter ikke betydningen av NT. Kan du gi et vitnesbyrd om ditt hjerteforhold med Frelseren? Hva betyr Han for deg i dag?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere