Anne Jensen

Alder: 39
  RSS

Om Anne

ajsverden.blogspot.com

Følgere

Kristen på deltid?

Publisert over 4 år siden

Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. (Rom.12.2)

Jeg innrømmer det, iht til "bibelsk målestokk", er jeg en elendig kristen. Mitt største problem er kanskje "plikten" jeg som kristen har å "gjøre Jesus kjent"... "Gå ut i all verden..."  (eller i det minste i egen omgangskrets...) og forkynne evangeliet... Jeg har vel egentlig levert inn "oppsigelse" når det gjelder den delen, fordi det ble for mye...

Men allikevel opptar bibel og kristenliv meg. Hva er Sannhet? Hvem har rett? Hvorfor er kristenheten så splittet? Og er det egentlig greit at den er det?

Alle de vanskelige spørsmålene, alle selvmotsigelser og paradokser, var det som til slutt fikk meg til å "si opp" menighetsliv m/"tilbehør". Det ble for forvirrende...

På den ene siden var man både "heliiggjort" og "bibeltro", mens man i neste vending, kanskje ikke på søndagsmøtet, men på "privaten", viste holdninger overfor de som ikke er "med oss", - de "religiøse", de "frafalne", homofile, muslimer, som egentlig tilsa at "helliggjørelsen" og "bokstavtro" er en illusjon... Eller vi gjør det bare delvis...

"Skikk dere ikke lik verden", står det i bibelen... Kan hende det betyr "forbud" mot det vi finner i verden, som rusmidler, uteliv, promiskuitet osv. Greit nok. Vi "jager jo etter helliggjørelse", og ligger dermed også unna visse typer "verdslig" musikk og ditto filmer... Vi er et "hellig" , annerledes folk... Liker vi å tro hvertfall...

Men stopper det der?

Er det ikke sånn at helliggjørelsen også bør prege våre holdninger? Dersom(!) en kristen skal utgi seg for å være "etterfølger av Jesus", burde det vel være mer enn "ta ikke, smak ikke, rør ikke..."

Hva med f.eks "Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. " og  

"Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,• og be for dem som mishandler dere og• forfølger dere"

Jeg tror altså "skikk dere ikke lik verden", betyr nettopp det... Vær bedre, vær annerledes.. Der verden forakter og hater, skal kristne elske... Der "verden" sier "dette landet er vårt", skal etterfølgere av Jesus, vise seg annerledes, inkluderende, forsonende. Ikke fordi vi tar til orde for å slippe inn "hvem som helst", men fordi kristne er gitt en annen "agenda", et annet mål, et større håp enn "denne verden".

Det blir, slik jeg ser det, feil å "late som" om kristne er så fredelige, forsonende og nestekjærlige... når våre holdninger sier noe annet...

Kan hende jeg ikke er "bibeltro". Eller greit, jeg er ikke "bibeltro". Men i den grad jeg kjenner bibelen, så ser jeg heller ikke "bibeltroskap" hos kristne som tar til orde mot innvandring, som ser islam som en trussel mot demokrati, til tross for at de selv gjør det de kan for å påvirke samfunn i "kristen/Guds" retning, vha politikk. De representerer ikke "lys", men har "skikket seg lik verden"... 

Kristen på deltid? 

 

 

Gå til innlegget

Hva er kristenliv?

Publisert over 4 år siden

Er det å ha "rette" meninger? En kristen bekjennelse? Stå for noe? Være "mot" noe? Lese bibelen og kunne den?

Hva er egentlig kristenliv?

For meg har det nå i en lang periode vært å ta avstand...

Jeg tar avstand fra den typiske(?) "kristne" mistroiskheten: "Er du i feil menighet, har en feil lære, lytter til feil predikanter, så vil jeg ikke uten videre godta at du er kristen. I beste fall så er du kristen, men religiøs."

Jeg tar avstand fra "superpredikanter": De som tror(?) stort, snakker med store ord og serverer tilhørerne fagre løfter, dersom man "bare" tror (og betaler).

Jeg tar avstand fra slike som legger ekstra byrder på mennesker, ved å fortelle dem at de ikke hadde nok tro. Joda, de hadde nok tro til å bli frelst, men den type tro som "kreves"(!) for å bli helbredet, hadde de dessverre ikke. "Gud gir ikke til slike."

Jeg tar avstand fra de som heller ugyldiggjør andres tro, fordi den (i øyeblikket!) er "feil", istedenfor å stille opp som "heiagjeng". Vi er alle underveis.

Jeg tar avstand fra den åndelige "strebingen", der det å "ha den hellige ånd", blir ensbetydende med "åndelig kvalitet", på alt som blir sagt som inneholder et bibelord eller "Gud" og "Jesus".

Jeg tar avstand fra de som tror de er "lys og salt" fordi de har "kristne" holdninger, "kristne" meninger og "kristne" standpunkt, uten at de er klar over at de "slår i hel med bokstaven" (2.Kor.3:6)

Men hva er det da som gjenstår? 

Hva er kristenliv?

Kanskje(?) å bli preget av Han som er Livet. (Joh.14:6, Gal.3.20)

Kjenne Faderen og Sønnen (Joh.17:3)

Og (for å si det på "kristensk") komme i hu at overfor Gud, stiller ingen  av oss med "fordeler" eller "ekstra kvalitet" (Rom.3:22-24)

Gå til innlegget

"Mennesket lever ikke av brød alene"

Publisert over 4 år siden

Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» (Matt.4:4)

 

Jeg tror "utad" kristenliv  er mer enn "kristne meninger", mer enn "rett ord til rett tid og "mer enn "bare vi får sådd ut et bibelord, så vender Ordet aldri tomt tilbake". Mange lar det "gå sport" i å sitere skriftsteder, uten tanke på hvem og hvordan det treffer, hvilken livssituasjon man er i og hvilke kamper man kjemper.- "Guds Ord tar ikke slike hensyn". I tillegg kaller de det gjerne "nestekjærlighet", fordi de har da i det minste forsøkt å redde noen fra fortapelsen.

Men vår neste er mer enn "ufrelst". "frafallen", "synder" eller "muslim". De er sosiale vesener. De har følelser, behov, utfordringer og problemer, som ikke løser seg med et "si ja til Jesus" eller et "du er på vei til Helvete".

Hva kan vel (kun) et bibelord utrette for en som sørger og har det vondt? Eller hva kan en "veiledning til Sannheten" gjøre for en som ikke vet hvordan h*n skal skaffe penger til mat? Og hvordan kan et "Gud velsigne deg og ha det bra" hjelpe en som er ensom?

Å elske sin neste er mer enn "formidling" av skriftsteder og "så sier Herren". Å elske sin neste er å se hele mennesket, ikke bare synden og alt "som ikke stemmer overens med Guds ord". For dersom man er ærlig, så vet man at når det gjelder det å komme til kort, så stiller vi alle likt. "Alle har syndet" og "det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste"
(Rom.3.10-). Dermed har vi liksom ikke så mye annet å vise til, dersom vi måååå forkynne, enn "Jesus Kristus og Ham korsfestet" (1 Kor 2,2)

Så altså, mennesket lever ikke bare av brød. Men heller ikke bare av Guds ord . Vi er sosiale vesener. Vi trenger å bli sett, tatt på alvor og vi trenger å utvikle oss sammen med (hver)andre.

Folk flest kan lese. Alle har tilgang på bibel og kan selv søke Gud, i den grad de ønsker det. Så, hva med å være en venn? Hva med å gå den ekstra milen? Eller dele med de som har lite? Invitere noen hjem? Eller ut? Sikkert vel og bra med et bibelord i tillegg, men det åndelige er bare en del av helheten. Det utgjør bare litt av den vi er.

Matt.25:35-40 For jeg var sulten, og dere gav meg mat; jeg var tørst, og dere gav meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var uten klær, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» Da skal de rettferdige svare: «Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? Og når så vi deg syk eller i fengsel, og kom til deg?» Men kongen skal svare dem: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.»

 

Gå til innlegget

Forfølgelsesvanvidd

Publisert over 4 år siden

2.Tim.3:12 Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

"Det er bra med motstand, det betyr at vi er på rett vei"

og

"Dersom mennesker blir støtt av det du sier, er det den hellige ånd i deg som vekker anstøt".

Før trodde jeg på slik svada. Og derfor ga jeg meg ikke, når jeg ble utstøtt av vennegjengen og "utvist" av min familie. Det var hva jeg måtte ofre for evangeliet, for å "stå for Sannheten" og være en etterfølger av Jesus. "Det koster", derfor måtte jeg også tåle å bli foraktet.

Mange av vennene mine var kristne. Men, de trodde på barnedåp, noe jeg mente var hykleri, og det sa jeg. En var homfil og kristen, noe jeg mente var umulig,- "du må omvende deg, ellers kommer du til helvete"... sa jeg. En var oppvokst i en muslimsk familie... "Allah er en demon", fikk han høre.

Til slutt var jeg venneløs. Jeg var "for mye" for dem. Jeg takket Gud for dette, for da var jeg hvertfall på rett vei. Men jeg fortsatte på samme måte... Fordi jeg trodde jeg gjorde det riktige, "stå for sannheten" og at det å "ofre alt", var prisen jeg måtte betale for å "leve et gudfryktig liv".

Og sånn er det fortsatt for "noen"... All motstand, all negativ omtale og kritikk, blir sett som en "indikator" på Gudfryktighet og Sannhet. Møter du ikke motstand, så er du i beste fall for anonym og i verste fall på vei "tilbake", blitt for "lik verden".

Men, det hjelper ikke være en drittsekk, bruke evangeliet for egen vinning, og så kalle all berettiget kritikk for motstand og forfølgelse.

"Verden", hvor ukristelig den enn er, er også utstyrt med rettferdighetssans og har øye for rett og galt.

Tar du penger for å be for syke, enten det er i form av teletorgtjeneste eller VIPPS, så er det galt. Desverre ser du det ikke selv, kanskje fordi du er for kynisk.

Lyver du om at noen har blitt helbredet, etter du har lagt hendene på dem, så er det ikke hets og motstand når noen sier i fra, det er rett og rimelig.

Jeg ga til slutt opp. Det ble for tøft, for mye tap og for lite vinning. Jeg tjente ikke ett øre på evangeliet (ja, det er mulig å spre det helt gratis), allikevel mistet jeg alt av verdi. Ble jeg "forfulgt"? Nei, fordi jeg var en "åndelig pøbel". Jeg forkynte evangeliet, ja, men all motstand var vel fortjent.

Og det er forskjellen... Du kan ikke oppføre deg som en pøbel, og si at du møter motstand fordi du er kristen og "står for Sannheten". Du møter motstand fordi du er en pøbel.

Gudfryktighet gir seg også utslag i respekt for andre mennesker. Det vises i holdninger og gjerninger, eller "på fruktene". (Matt.7: 17-20)

 2.Tim.3:13 Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre. De fører vill og farer vill. 

Føler du deg truffet...?

 

 

Gå til innlegget

Er Trump fortsatt kristen?

Publisert over 4 år siden

Da Trump ble innsatt som president, hørte vi en del "Halleujaer" rundt omkring og det ble konstatert at han både er innsatt av Gud, født på ny og en oppfylt profeti.

Han ble observert på scenen i en evangelisk menighet, der han fikk forbønn, og til og med lukket øynene og (tilsynelatende) ba selv, på ekte kristent vis... Noe som visstnok bekreftet enda mer at dette er en "Guds mann".

De som da mente at han med sine holdninger mot kvinner, hans rasistiske uttalelser og nå i senere tid, måten han egger til strid på, ikke er kristen, har neppe endret mening. 

Men de som påstod at han var  "født på ny" da, er de fortsatt like sikre på at han er "Guds gave til Amerika og verden for øvrig"?

Er f.eks hans rabiate tvitring mot Nord Korea, i "god kristen ånd"? Er de eventuelle konsekvensene av det hele, "Guds plan for Amerika"?

Det paradoksale og absurde med det hele, er at Hillary Clinton var et "onde" for Trumps kristne tilhengere, fordi hun ville abortere foster inntil niende måned... Nå vil Trump utslette Nord Korea.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere