Robert Johansen

Alder: 62
  RSS

Om Robert

Følgere

Gerard Oord på ville veier.

Publisert rundt 2 år siden

Hadde Jesus del i syndefallet? Nei! Fikk Jesus del i vår syndige og fordervede natur? Nei! Det kan man ikke si at Jesus fikk del i om man har gudelig forståelse av Guds Sønn og vil omtale det nøye. Med nøye menes med kirurgisk presisjon.

Vi mennesker beskrives slik før vi ble omvendt: "De som er etter kjødet attrår det som hører kjødet til." Rom.8:5. Skulle Jesus fått del i syndefallet måtte også han vært etter kjødet - (vært unnfanget i synd) - og begjært det som hører kjødet til. Det gjorde han aldri! Jesus fikk ikke del i noe som helst fordervelse. Han hadde det usynlige for øye og bevarte alltid sin ånd i Gud og lot aldri sin vilje skje eller råde. Derfor har hans sjel aldri båret frukt for døden. Det er jo i sjelen fordervelsen fremkommer som frukt når man er unnfanget i synd og vokser opp i attrå etter det som hører kjødet til - idet man har det synlige for øye. Jo mer man attrår etter kjødet jo mer fordervelse. "Hva frukt hadde dere da den gang? Slikt som dere nå skammer dere over; for utgangen på det er døden." Vi var gjennomsyret og ett med slik frukt som misunnelse, irritasjon, utålmodighet, hat, æresyke, vrede, kjærlighet til penger og ting, motløshet, hevn og all annen sjele-smerte nedenfra. Dette er ondt begjær og gjorde oss syndige og urene. Noe Jesus Kristus aldri har hatt del i. Men nå er vårt hjerte blitt omskåret. Vi er blitt avkledd kjødets legeme ved Kristi omskjærelse. Vi har vært gjennom en mellommanns tjeneste og er blitt flyttet over fra bokstav og til Ånd. Vi er ikke lenger i syndig kjød, men i syndig kjøds lignelse lik vår Herre og Mester. Først da kan vi følge ham på den nye og levende vei. Først etter mellommanns-tjenesten blir han vår yppersteprest. 

Altså: Først trenger vi et sonoffer for våre synder til tilgivelse. Og det går som oftest ikke lang tid før vi trenger det igjen og igjen og igjen! Derfor må vi gjennom en mellommanns-tjeneste så vi slutter å synde og alltid kan holde oss rene. I mellommanns-tjenesten svekkes vår kjødelige styrke ved tukten til mer og mer frihet fra kjødets herredømme. Vi kommer da samtidig mer og mer til seier og frihet fra fordervelsen i verden som kommer av lysten - idet vi heller søker det som er der oppe hvor Kristus sitter. Det gamle menneskets ånd og sjel forgår. Se! Alt er blitt nytt. Deretter igjen begynner Kristi yppersteprestlige tjeneste og den varer resten av livet. Disse tre tjenester er å finne i en og samme person. Jesus Kristus. 

Å tro at man kan fordømme synden i kjødet når man samtidig bærer frukt for døden er ikke annet enn mørke og villfarelse. Å tro at Jesus hadde samme natur som en selv har - når man har en fordervet sjel - er heller ikke annet enn mørke og villfarelse. Jesus kom ikke i syndig kjød. Jesu Kristi sjel bar alltid Åndens frukt. Fra krybbe til grav! Han trengte aldri å rense sin sjel i lydighet mot sannheten. Han er jo sannheten. Han begjærte alltid det som hører Ånden til. Liv og fred! Altså fikk han ikke del i noe syndefall! 

Det er stor forskjell på å få synden fordømt i kjødet og å få synden fordømt som frukt i sjelen. Da har man nemlig del i syndefallet. Man har, lik Jesus, ingen ting å skamme seg over her i livet eller rense seg fra når synden blir fordømt i kjødet slik som den ble fordømt i ham. Såfremt man tar ilden slik som han tok den. Man er da fullkommen etter samvittigheten. Her oppstår det imidlertid raskt forskjeller mellom ham og oss i sinn og utholdenhet. Vi trenger derfor å lutres og dannes flere ganger for å tåle ilden på grunn av svakheter og skrøpeligheter i tro, gudsfrykt, sinn og utholdenhet for å komme gjennom lidelser som Mesteren gikk gjennom første gang ilden traff ham. 

Men skam har man og renselse trenger man når man bærer frukt for døden. Uansett hvor disiplinert og stille det går for seg bør man da erkjenne for Gud åsyn at man ennå ikke er helt død med ham for å leve med ham. Så fremt man lever for Guds åsyn da vel og merke. Det er ingen fordervede og urene og syndige mennesker som går i Jesu fotspor, for Jesus var verken syndig, uren eller fordervet av natur.

At man ikke kan skille mellom disse tre tjenester og stadier etter flere tiår som såkalt kristen, og til og med går til angrep på de som lærer rett om det, sier veldig mye om en person. 

Gerard Oord! Dette er deg for stort og for underlig. Å følge Jesus på den nye og levende vei med en fordervet, ond, syndig og fallen natur går ikke. Det har vi alle prøvd på i starten, men vi kom alle til kort. Det ble kun å prøve å frelse seg selv, samt skuespill for menneskers åsyn. Å øve seg i troens lydighet mot Ånden og Ordet derimot, samt godt med tukt fra åndenes Fader - det bærer fremover!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere