Paul T Anderson

Alder: 80
  RSS

Om Paul T

Følgere

Utopisk ...

Publisert 3 måneder siden

Arne Jørgen Løvland stempler Arne Kristian Skiftenes som "klimafornekter".

Så feil kan man ta. Skiftenes er ikke en som fornekter klimaendringer. Han benekter heller ikke at vi har en global oppvarming. Han er rett og slett en klimarealist som i avisspaltene påpeker at det norske samfunn ikke bør bruke milliarder på tiltak som er unyttige eller ubetydelige i klimasammenheng. I denne saken lar Løvland sine følelser ta overhånd; han tar absolutt mannen istedenfor saken. Løvlands ironisering om Dommedagsbreen og sterkt økende havnivå, er i beste fall en oppblåst overdrivelse, og sannsynligvis helt uten realisme. Løvland bør avholde seg fra å bruke ironi i en såpass alvorlig sak og heller lese seg opp på vitenskapelige fakta. Disse finner han bl.a. på www.klimarealistene.com.

Mvh. Paul T. Anderson.

Gå til innlegget

Grønt skifte.

Publisert 3 måneder siden

Torgeir Tønnessen peker på alle praktiske problemer som hindrer oss i å gjennomføre "det grønne skiftet".

Tønnessen har skrevet et betimelig innlegg mot alle som omfavner klimavarslerne. Men det underliggende problemet er at den politiske venstresiden og mainstream media rir på en bølge av klima-krisemaksimering. Motpolen med realistiske vitenskapsmenn - som kaller seg "Klimarealistene" - blir enten latterliggjort eller tiet i hjel. Flere ledende aviser sier rett ut at de ikke vil publisere stoff som imøtegår klimavarslerne. Dette er et anslag mot ytringsfriheten. Hvis du ikke er på parti med klimavarslerne, så er du en reaksjonær og et utskudd. På tide å forsvare Klimarealistene og sette redaktørene til veggs når de nekter å ta inn stoff som motsier klimavarslerne. 

Har vi en klimakrise ? Svaret er NEI ! Og dokumentasjonen finner du i boken "Motvekt; fakta om klima". Den selges av Ark bokhandel.

Paul T. Anderson. 

Gå til innlegget

Feil obligatoriske fag.

Publisert 4 måneder siden

Bård Mæland hevder at religion og historie fortsatt må være obligatoriske fag i videregående.

Så feil kan man ta ! Det er ikke alle som har samme evne til å tilegne seg slikt stoff som prof. Mæland. Regjeringens utspill om å tone ned disse fagene har en spesiell hensikt: Å forhindre at så mange ungdommer dropper ut av videregående skole. Fagene historie og religion var først og fremst grunnen til at undertegnede droppet ut av videregående. Årsak: Disse fagene var fullstendig uinteressante for meg. Jeg hadde ingen mulighet for å følge med i de timene. Derimot ser jeg det som en stor unnlatelsessynd fra skoleverket av ikke fransk eller spansk språk ble undervist allerede fra småskolen. Det har vært et stort savn for meg ikke å være kyndig i et latinsk språk som voksen. Jeg forsto at jeg hadde bruk for språk, matematikk og fysikk, men historie; NEI.

Derfor må elevene selv få velge hvilke fag som skal prioriteres. Hvis de får fordype seg i de fagene som fanger interessen, vil det være mye større mulighet for at de greier å gjennomføre på videregående. Dette er bare renspikka bondevett. Hører du, Mæland ?

Paul T. Anderson.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere