John Ingebrigtsen

Alder: 70
  RSS

Om John

Følgere

KrF forblir mitt parti

Publisert over 2 år siden

KrF blir med i ny regjering. Vi er mange som har tvilt på om dette er rett. Fortsatt medlem eller må det bli utmelding?

Skal jeg melde meg ut av KrF? Mange reagerer på regjeringens fordelingspolitikk og melder seg ut av KrF. De mener at det borgerlige samarbeidet gir for mye til de rike på bekostning av fellesskapet. Jeg deler den bekymringen, men vi må huske på at når det kommer til stykke, er det ikke de store forskjellene i den økonomiske politikken mellom partiene. De rike har blitt rikere også under «rødlige» regjeringer.

Jeg har levd medsosialdemokratisk og borgerlig styre omtrent like lenge uten at jeg har merket nevneverdig forskjell på lommeboka. Noen symbolsaker blir hauset opp, men i det store og hele utgjør de knapt en prosent av statsbudsjettet. Med KrF i en regjering blir utslagene dempet enten vi samarbeider til høyre eller venstre.

Innvandringspolitikken er også en grunn for utmelding. FrP – folk kommer rett som det er med hårreisende utsagn. Imidlertid viser AP en stadig hardere linje overfor innvandrere. Det ser ut til at mer menneskelige hensyn i innvandringspolitikken ikke kan få gjennomslag i noen regjeringskonstellasjon. Med KrF i en regjering trekker vi i human retning. 

Politikk er en balansegang mellom «å holde sin sti ren» og å bli «skitten på hendene». Vi må innse at i en del etiske spørsmål vil kristne verdier ha trange kår uansett hvilken side en velger å samarbeide med. Dersom en velger den «rene» veg, blir det umulig å samarbeide med alle de andre partiene. Ja, egentlig blir det vanskelig å være et politisk parti over hode. I virkelighetens verden er det ikke godt å vite hva som er det helt riktige og enda vanskeligere å forsøke å gjennomføre det i praksis.  

Dess sterkere KrF er, dess bedre politikk får Norge«Graset» er ikke grønt til noen av sidene. Jeg tror det beste er om KrF samarbeider noen perioder til høyre og andre perioder til venstre. KrF bør alltid forsøke å komme i regjering, «blålig og rødlig», nesten uansett. På den måten får vi et stabilt styre og over tid god sentrumspolitikk. Dette kan skje dersom ikke de andre partiene skremmer med sin retorikk om fosteret som kun en celleklump og innvandrere som annenrangs - eller hva nå problemstillingene vil handle om i framtida. Jeg velger å være med på å styrke KrF. Vi trekker politikken i en retning som mange er glade for.John Ingebrigtsen

Lektor 

Hafrsfjord

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere