Reidar Holtet

Alder: 81
  RSS

Om Reidar

Følgere

KrF svikter igjen i verdisak.

Publisert 6 måneder siden

Hva er det KrF holder på med for tiden?


 Sist var det den familiefiendtlige hat-paragrafen, § 185, som KRf fremmet sammen med Ap og fikk vedtatt. Nå om dagen ser vi hva den kan føre til, jfr. saken i Finland mot den kristne parlamentskvinnen og tidligere statsråd Päivi Räsänen som har ”våget” å referere et homo-kritisk bibelvers offentlig.

Her hos oss har regjeringen, med KrFs tilslutning, fremmet forslag til endring av flaggloven. Det sies at KrF var kritiske til regjeringens forslag, men da forslaget var til behandling i Stortinget 25. mai stemte KrF for denne endringen slik at det nå er anledning til å heise pride-flagget på kommunenes offisielle flaggstenger. Tenk det! Alle vet at det er det som er hele poenget med forslaget. Andre organisasjoners flagg er trolig i praksis ikke aktuelle å heise. 

Dette er et nytt skritt på veien mot et normløst samfunn på det samlivsetiske området, med KrFs anbefaling og tilslutning. Skammelig! Bare FrP stemte imot.  Ser ikke KrF at summen av disse små skrittene i favør av homo-bevegelsen og pride-ideologien gir oss det normløse samfunnet, med nedbygging av kjernefamilien som ideal? De ikke bare stemte for det, men de var altså med på å fremme det for Stortinget, med applaus fra hele venstresiden. Hvorfor kjempet de ikke imot i regjeringen, og tok dissens hvis de ikke nådde fram der? Det ville ikke ha endret sluttresultatet, for sosialistene i alle partier ville ha stemt det gjennom uansett, men det ville ha markert et verdivalg som viser at det fortsatt finnes rakryggede, kristne politikere i KrF. 

Hvis Høyre og Venstre hadde overkjørt KrF i regjeringen i et slikt verdispørsmål, og tvunget KrF til å ta dissens, så ville det ha vist at KrF befinner seg i dårlig selskap. Jeg tviler på at Erna ville ha gjort det, men man kan aldri vite med dagens Høyre. Venstre kan vi ikke regne med i verdispørsmål. Nå ble KrF medansvarlig ved å fremme saken for Stortinget uten protest. Problemet i dagens Norge er at alternativet til Ernas regjering dessverre er enda verre i verdispørsmål.

Saken kan virke liten og ubetydelig, men den er faktisk prinsipielt veldig viktig, og symtomatisk for utviklingen i vårt samfunn. Vi bør ikke tukle med våre norske flaggs enerett til offisielle flaggstenger. Dessuten ville en dissens i regjeringen garantert ha vist to ting, nemlig: 


1. At KrF er et parti med kristent verdigrunnlag, og som kjemper mot verdidevalueringen i vårt samfunn.

2. At saken ville ha skapt rabalder i regjeringen og samfunnet, og dermed avslørt at den faktisk er svært viktig for venstresidens iherdige nedbygging av den kristne samlivsetikken.


Slik gikk det dessverre ikke. Nå oppnådde ikke KrF noe annet enn å demonstrere sin egen hjelpeløshet i verdispørsmål, og avslørte dermed sin manglende berettigelse som kristent alternativ ved høstens valg.

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Har det virkelig blitt så ille?

Publisert 7 måneder siden

Prof. em. Karl Øyvind Jordell har skrevet om diskriminering her på verdidebatt i forbindelse med NLA-Høgskolen. I tillegg har han skrevet et innlegg i avisen Dagen 23. april med overskriften "Diskrimineringskortet". Dette fortjener et tilsvar.

Skal snart noen rope et varsku om samfunnsutviklingen og utfordre den politiske korrekthet? Det er grunn til å spørre. Han omtaler i lite vennlige anførsler NLA’s verdidokument, der det står følgende: ”Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i, forstått som bærende norm i samlivsetikken.”

I forbindelse med den klare diskriminering lærerstudentene fra NLA er utsatt for ved noen avOslo-skolene, skriver han om NLA-Høgskolens rektor: ”Men ved å dra diskrimineringskortet har Sødal vist liten forståelse for at mange, antagelig en majoritet, ikke for sitt bare liv ønsker å bli assosiert med dette synet…”

Det er uklart hvem han mener, men det er formodentlig lærerne i den norske skolen han omtaler på denne måten. Det naturlige ekteskapet har altså ikke bare blitt vanskelig å målbære, men utålelig som norm blant de fleste lærerne! Er det slik å forstå, Jordell?

Da er det betimelig å spørre: Har det virkelig blitt så ille at de fleste lærerne i Norge er livredde for å peke på det historiske og naturlige ekteskapet som en bærende norm i samlivsetikken? Jeg håper Jordell tar skammelig feil. Har han belegg for å si dette, eller er det bare synsing han bedriver? Hvilken seriøs undersøkelse har han å vise til?

Det er lenge siden skoledagen startet med salmesang, men nå har samfunnet til de grader slått helt kontra. Det gjelder særlig på det samlivsetiske området. Nå er det som for få år siden var det eneste naturlige, blitt forbudt å hevde, for da er det visst både diskriminerende og krenkende.

Politikerne har, med passiv støtte fra biskopene, arbeidet for et normløst samfunn på det samlivsetiske området. Se bare hvordan de, med statsministeren i spissen, sprader i vei først i pride-opptogene. Det er skamløst av politikerne, og fatalt for bispe-embetet å opptre som de gjør, selv i et avkristnet samfunn. Biskopenes støtte består dels i stilltiende aksept av utviklingen, dels i heiarop for avvikling av kjernefamilien ved å slutte seg til ekteskapsloven og applaudere homoekteskap i kirken. Da Oslo-biskop Veiteberg også og faktisk direkte heier på foreningen FRI, med pride-parader for uhemmet seksuelt mangfold og polygami på sitt program, da skulle man tro at bunnen var nådd. Har den det? Neppe. Oslo-biskopen kan vi dessverre ikke regne med, men hvem andre i bispekollegiet vil rope varsku om en fatal normløs utvikling? Finns det ikke en eneste en blant dere som tør å være vekter på muren og si ifra?

Drammen 4. mai 2021

Reidar Holtet

Gå til innlegget

KrF og sperregrensen

Publisert 8 måneder siden

Det er et stadig tilbakevendende tema, vil Kristelig Folkeparti klare å komme over sperregrensen ved høstens valg? Jeg har prøvd å få dette spørsmålet belyst i avisene ved å ta fram to aktuelle saker, men hverken Aftenposten eller Vårt Land hadde "plass" til en liten artikkel om dette. Derfor dette innlegget.

Hvordan skal KrF klare å holde seg under sperregrensen? Jo, ved å støtte opp under Venstres valgkamputspill. Vanligvis er spørsmålet: Hvordan komme over sperregrensen? Det ser ut til at KrF nå gjør hva de kan for å oppnå det motsatte.

La meg ta to eksempler:

KrF støtter rusreformen som Venstre har ivret for, ja, nærmest forlangt som del av Granavolden-plattformen. Der ble den ikke konkretisert detaljert, men nå er den det. Da hadde jeg ventet at KrF ville steile, men nei da, de er med på denne galskapen. Det viktigste grepet er legalisering av en håndfull typer narkotika på åpen gate. Det er hinsides fatteevne at det skal være et godt virkemiddel for å dempe narkotikabruken i samfunnet. Sterke faglige innspill advarer da også sterkt mot dette. Regjeringen, som KrF er med i, foreslår at en serie brukerdoser skal legaliseres. Høyre argumenterer sterkt for at det ikke er legalisering, men når det gjøres til noe som ikke er straffbart så er det selvsagt legalisering, samme hva man sier. En annen ting er at det er umulig å håndheve. Hvordan skal politiet kunne finne ut om grensen på 0,5 gram av et narkotisk stoff er overskredet? Skal de gå rundt med mikrovekter og laboratorier for å finne ut om grenser og type stoff er overskredet og dermed straffbart? Helt absurd!  Å gi dette støtte er en sikker vei nedover og under sperregrensen for Krf.

Det andre er skolereformen som Venstres Guri Melby har lansert. Nå skal en rekke sentrale fag som historie, samfunnskunnskap, geografi, religion og naturfag kuttes ut til fordel for et såkalt ”Fremtidsfag” med ukjent innhold. De eneste gjenstående fellesfag skal være matematikk, norsk og engelsk. KrF’s parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan har til og med uttalt at KrF kan tenke seg å åpne for å droppe eget religionsfag! KrF? Ja, du leste riktig. Da er det nok kvelden for partiet.

Hvis KrF støtter disse to sakene i Stortinget så har de fortjent å komme godt under sperregrensen. I stedet burde de nekte å være med på disse venstresakene, ta dissens, stemme imot, eller alternativt forlate regjeringen hvis det fremmes som regjeringens politikk. For det er vel ikke minipartiet Venstre som skal diktere dette? Hvis Venstre forlanger det, så får heller de forlate regjeringen. Jeg ser for øvrig ingen gode grunner til at de skal være med der heller. At KrF lenge har forutsatt for sin regjeringsdeltagelse at verdiliberale Venstre skal være med, er for meg uforståelig og pradoksalt. 

Gå til innlegget

Aftenposten på villspor.

Publisert 11 måneder siden

Aftenpostens Midtøsten-korrespondent hadde 20. januar en artikkel med feilaktige opplysninger angående Israel og vaksineringen mot pandemien. Jeg skrev et innlegg for å rette opp avisens feilinformasjon, men ble avvist av debattredaktør Erik Tornes. Det er mer enn betenkelig at Aftenposten ikke er villig til å rette opp åpenbar feilinformasjon. Da jeg så sendte det til Vårt Land gjorde debattredaktøren der det samme. Det er mer forståelig, fordi det er Aftenpostens anliggende, men allikevel. Det er trange kår for sannheten. Derfor er jeg henvist til verdidebatt.no

Aftenpostens Midtøsten-korrespondent John Hultgren bommer ganske grovt med sin desinformasjon 20. januar om Israels vaksinering mot pandemien. Han sier ganske riktig at Israel har stor dødelighet, fire ganger større enn Norge,  og  større enn i de palestinske områdene. Derfor gjør Israel en kjempeinnsats og setter vaksinerekorder. Men så blir det feil som så ofte når det gjelder Israel og Midtøsten-konflikten. Han klandrer nemlig Israel for at de ikke vaksinerer palestinerne.

Det er minst to feil her, så det er helt nødvendig med en opprydding. Israel har primært ansvar for sine egne statsborgere, og alle palestinere som er statsborgere blir selvsagt vaksinert på samme måte som jødene, uansett om de bor i Israel eller på Vestbredden. Kan Hultgren vise til noe annet? Ifølge Oslo-1 avtalen av 9. sept. 1993 har palestinerne og Israel undertegnet enighet om at palestinerne selv har ansvar for bl.a. eget helsearbeid på Vestbredden og Gaza. Det er nedfelt i avtalens artikkel VI pkt. 2.

Er det kritikkverdig at Israel holder sin del av avtalen, eller mener Hultgren at Israel skal ta seg inn i områdene der palestinerne har full jurisdiksjon og blande seg inn i deres helsearbeid uten å bli invitert til det? Hvis Hultgren kan dokumentere at Israel har nektet å imøtekomme ønske fra palestinske myndigheter om å vaksinere palestinere, så er det dekning for hans utsagn. Hvis ikke må jeg konstatere at korrespondenten blander sammen nyhetsreportasje og kommentarer. Det er i så tilfelle ikke god journalistikk.

Drammen 21.01.21

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere