Gjermund Bjørklund

Alder: 59
  RSS

Om Gjermund

Følgere

En kirke uten Bach?

Publisert 12 måneder siden

Pinsedag var jeg deltaker på gudstjeneste i Søndre Høland kirke. Organisten åpnet med Bach’s preludium i C (BWV 545) som forspill til pinsesalmen Den signede dag som nu vi ser. En strålende åpning på en ellers flott gjennomført gudstjeneste preget av stødig og variert spill til salmer og liturgiske ledd. Men slik er det ikke alle steder. 

Enkelte steder får ikke kvalifiserte søkere til kantor- og organiststillinger og må klare seg med nødløsninger. Andre steder får man kvalifiserte søkere men velger likevel å ansette andre med mer eller mindre sammensatt kompetanse. Det betyr at den norske kirke blir utstyrt med stadig flere kirkemusikere uten en klassisk kirkemusikalsk utdanning.  

Forordninger og festtaler 

Det er mer enn 50 år siden (1967) Norge vedtok “Lov om organister “. Senere kom “Tjenesteordning” i 1975. Og i tiden etter ny kirkelov i 1997 har det stadig kommet en rekke kirkemøtevedtak, mange festtaler om kirkemusikkens betydning og nye og gode planer for kirkemusikk som skal sikre kirken høyt kvalifiserte kirkemusikere til å forvalte “nye og tradisjonelle kirkemusikalske verdier”. Problemet synes å ligge i vektingen av disse to størrelser. Har vi gått fra en kirkelig praksis med vekt på  utelukkende tradisjonell musikk til det motsatte? I gudstjenester er det stadig ny musikk å høre, med band og keyboard i flittig bruk,  - mens det klassiske orgelspillet blir faset ut? Det handler ikke bare om musikksyn, men rett og slett om mangel på kompetanse på spill av orgellitteraturens kirkemusikalske kjerneverker. Spill av viser og barnegospel, av pop-melodier i kirkelige handlinger og mer eller mindre gjennomtenkt improvisasjon av gudstjenestemusikk kan være vel og bra, men bør vel neppe fortrenge kirkens klassiske musikktradisjon og liturgiske praksis? 

Hvor er biskopene og bispedømmerådene? 

Er dette en ønsket utvikling? Kirkens lederskap ser ut til å toe sine hender og overlater ansettelsesprosedyrene til lokale kirkelige råd, uten å sikre at hverken fagforening eller kirkemusikalsk råd i bispedømmene blir konsultert. Nå kan man muligens argumentere med at kirken ikke er avhengig av klassisk orgelspill. Men nå er det vel likevel slik at en klassisk godt skolert kantor kan også spille ny musikk, mens en ny-musiker ikke uten videre kan spille gammel musikk fordi dette fordrer årevis med øving på hovedinstrumentet orgel. Går vi mot en kirke uten Bach? 

 

Gjermund Bjørklund 

Kantor i Skedsmo 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere