Øystein Blymke

Alder: 74
  RSS

Om Øystein

Arbeider for tiden med et utrednings-forskningsprosjekt i regi av JD og Politidirektoratet om funksjonelle lover. Rettssikkerhet, personvern og effektivitet

Følgere

Dialog på dansegulvet

Publisert over 2 år siden

Stortingspresidenten kjenner "mange politikere som ­anerkjenner og ­respekterer hverandre i et ordskifte". Det er godt og betryggende å få bekreftet. Kan hende likevel at noen politikere fristes til å tråkke ut på dansegulvet, uten sans for de myke, smektende rytmer. For eksempel de som tillegger den andre motiv den andre benekter å ha, eller som vrir den andres premiss til det ugjenkjennelige, for så å debatterer videre, ut fra sine egne premiss.. Slik debatt-atferd er vel ikke helt ukjent? Spørsmålet er om den gjør debatten friskere og mer frimodig - eller om den blir mer forvirrende, og kanskje mer respektløs enn det velgerne setter pris på?    

Gå til kommentaren

Partiene lever av konfrontasjoner

Publisert over 2 år siden

Et betimelig innlegg fra VL og Gilberg, men dessverre: Det er vel slik at partiledere, med sitt forpliktende markeringsbehov, er avhengig av å få fram svakhetene hos de andre, snarere enn styrken hos dem alle. Når det er sagt: Tenk hvilken positiv forbauselse som ville kunne spre seg i de tusen hjem, hvis Solberg, Jensen, Støre, Hareide og Lysbakken kunne istemme unisont (med Gilbergs ord), i en intens politisk debatt: «Der har du mange gode argumenter».

Gå til kommentaren

Analysens forenklinger

Publisert over 2 år siden

Det er godt mulig Aalborgs populist-analyse av mange oppleves som treffende. Ropstads og Solbergs politiske hurtig-trekk i abort-saken har nok ført til en uheldig forenkling av debatten, i et vanskelig livssyns-spørsmål. For andre kan imidlertid Aalborgs analyse oppleves som mindre treffende, eller mindre fair? Mindre fair i den forstand at analysen fremstiller Høyre, Ropstad og KrF sin høyrefløys politiske atferd som mer styrt av kynisme og populisme enn hva Ap, Hareide og KrF sin venstreside har vært styret av i denne saken. Med en så alvorlig, privat og følelsestung livssynssak som politisk bakteppe, ville nok analysen kanskje stått seg på, ikke å fremstille den ene parts motiver og politiske atferd som edlere, redeligere eller mindre "rå" enn den andre parts? 

Gå til kommentaren

Enighet om hva?

Publisert over 2 år siden

En forutsetning for å kunne leve med uenighet er at fakta- og kunnskapsgrunnlaget for uenigheten er respektert og omforent. I abortsaken forefinnes det tydeligvis både et juridisk, et etisk, et religiøst og et politisk grunnlag for å mene noe om hva som er rett og riktig. H Nyhus har et håp om en felles plattform der uenigheten kan "spille seg ut", for så å komme velberget ut på den andre siden - og dermed være enige om å være uenige . Ja, man må kunne håpe. Det forutsetter imidlertid at særlig KrF, men også at Høyre og Ap, er tydeligere på deres vekting av  juridiske, etiske, religiøse, og politisk hensyn, for hva som er en rettmessig og rettferdig lov.  

Gå til kommentaren

Mennesker, på godt og vondt

Publisert over 2 år siden

Støre, Hareide og Heggelund er vel som alle oss andre, mennesker - på godt og vondt? Mennesker med utfordrende liv, preget av vanskelige og dilemmafylte  valg, enten valgene er politiske, religiøse eller jordiske. Hvorvidt en høyrepolitiker har større problemer enn en AP- og KrF politiker med å leve sitt liv etter sin politiske lære, skal være usagt. Vårt land mener imidlertid at det bør være sagt: At Høyre legger at større ansvar for jordens helse over på enkeltmenneskets samvittighet, enn det KrF og Ap gjør. Igjen et spørsmål kanskje, om ordenes knefall for det spissformulerte og unyanserte?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere