Anonym167 Anonym

Alder: 81
  RSS

Om Anonym167

Følgere

Disippelgjøring på moten

Publisert rundt 10 år siden

I dagens Vårt Land kan vi på side 17 lese om "Det nye moteordet: disippelgjøring".

De fleste av dere her kjenner til min historie, så jeg trenger ikke gjenta den. Jeg ble som 18-åring introdusert for ordet disippelgjøring, da jeg startet på Ungdom i Oppdrag sin disippeltreningsskole. De neste 3 årene av livet mitt dreide seg fullt og helt om å leve som en Jesu disippel. 

I artikkelen leser vi: -Å være en disippel er å stadig lære og stadig være i endring. De lærer nye ting, blir kjent med seg selv og det Gud har gjort klart for en. 

Det nevnes også spesielt ungdomsmiljø, hvor begrepet skal taes mer i bruk. 

Dette er absolutt positivt!

MEN jeg ønsker bare å komme med en vennlig advarsel til alle kristenledere som skal "disippelgjøre" ungdommen. 

Pass på at det å være disippel ikke blir deres fulle identitet. Pass på at døgnets 24 timer ikke blir så oppslukt på fokuset av å være en Jesu disippel, at de glemmer å være sant menneske. Ungdom er ivrige, motiverte, sårbare og svært påvirkelige. De vil gi 110% i det de setter seg som mål. Så vær konkrete når dere underviser og samtaler, -på balanse. 

Referer til bibelen, til Jesus og hans etterfølgere, men gi også rom for samtale rundt eget liv og egne tanker og erfaringer. Ikke la bibelen bli eneste speil for ungdommene, men la det virke motsatt vei også. La ungdommenes liv speile seg i bibelen. Og se hvordan de to kan finne et møtepunkt. Som er trygt og godt, og hvor hele mennesket blir sett og tatt vare på. 

Snakk om tiden da Jesus gikk på jorden, men snakk også om tiden vi lever i i dag, -samfunnet vi alle er en del av. 

Å være ung kristen er ikke bare å finne sin identitet i Kristus. Det er også å finne sin identitet som menneske. Det er en tid hvor man finner ut hvem man er, hvilke holdninger man ønsker å stå for, hvilket nettverk man skal tilhøre. Det er masse tanker og følelser i disse prossessene, og det er utrolig viktig at den kristne troen blir en sunn og god tilførsel, -ikke destruktiv ved å ta fokuset bort fra hver enkelt ungdom, og over på å bli små "Jesus-kopier". 

Lykke til ! :)

Gå til innlegget

Jeg melder meg inn!

Publisert rundt 10 år siden

De siste årene har jeg hørt mange fortelle at "nå har jeg endelig meldt meg ut av Den Norske Kirke!". Det samme gjorde jeg, da jeg var 16 år.

Nå er jeg 23 år, og har en god del mer livserfaring. Og bare så ikke alle skal få det inntrykk at "alle" melder seg ut av Den Norske Kirke for tiden... 

Jeg melder meg inn igjen! 

De siste 8 årene har jeg vært innom det meste av menigheter, mer aktiv noen steder enn andre. Som 16 åring hadde jeg den holdning, at uansett hvilken menighet jeg endte opp i, skulle det IKKE bli Den Norske Kirke! De hadde forstått altfor lite...

Men nå.. 8 år senere, er det Den Norske Kirke, som, tross alt, står klarest foran meg med mest innsikt om det å være sant menneske og sann kristen. Det er en kirke som favner alle i samfunnet. En kirke som for meg representerer Gud på en ekte og god måte. 

Hilsen stolt medlem i Den Norske Kirke :)

Gå til innlegget

Refleksjoner

Publisert rundt 10 år siden

Jeg sitter her og lytter til musikken til Sigvart Dagsland. Har alltid satt stor pris på sangene hans. Han tørr å stille spørsmål. Han tørr å være ærlig. Våger å være helt menneske.

Etter helgens hendelser, er det mange tanker som dukker opp. Drapsmannen var høyreekstremist. Ekstremist. 
Vi har ofte hørt at for mye av det gode er farlig. På et punkt bikker du over... Som noen sier: Veien fra smart til gal er kort. 

Hva er visdom? Mange tenker at de som "har rett" er vise. Men jeg vil tørre å påstå at visdom ikke er det samme som å ha rett. 

Jeg tror visdom først og fremst er å tørre å ydmyke seg, tørre å akseptere at det finnes ting vi ikke forstår. Tørre å sleppe litt taket. Våge å ha tillit. I mitt eget tilfelle, tillit til en Gud. En Gud som er.. Gud. Og komme i hu at jeg er.. menneske. 

Jeg fant noen gode sitater jeg ønsker å dele:

Visdommens begynnelse er tvil. Tvilen stiller spørsmål. Når vi leter etter svaret, kommer vi nærmere sannheten. -Pierre Abelard

Den sanne visdom finnes bare i den store stillhet, fjernt fra menneskene, og nåes kun gjennom lidelse. -Grønlandsk kilde

Virkelig visdom er å vite hva en ikke vet. -Sokrates

Det slår meg i disse dagene, etter tragedien som skjedde i Oslo og på Utøya, at noen av de menneskene som kommer med de mest sårende, nedlatende, naive kommentarene... Er religiøse mennesker. Også kristne. 

Og det skremmer meg. At vi, som skal få lov å bringe lys i mørket... Bidrar til å gjøre mørket, om mulig, enda dypere og mer håpløst. 

Hva har skjedd med oss, siden vi har misforstått evangeliet så til de grader? Når var det vi tok av veien, og ble stolte? Når ble vi selv gud? Når tok vi Guds ord i vår munn, og satte oss selv til dommer over mennesker, over verden.. Ja, når gjorde vi oss til profeter med innsikt om tider som ennå ikke har kommet? 

Hvem er vi til å dømme politikere og kongefamilie? Hvem er vi til å si at disse menneskene som er knust av sorg, utnytter situasjonen til å fremme valgkampen? 

Jeg blir kvalm av å høre kristne uttrykke slike tanker. 

Noe av det som kjennetegner helgens morder, er tanken om at vi er i krig... At det haster... Timen er snart nådd. Og vi er som soldater... Som skal utgjøre en forskjell. Fordi verden ikke vet bedre. Vi vet, og må derfor handle. Vi vil få vår lønn i himmelen. Stolt står vi med hevet hode, som krigere i en krig, -som til slutt skal gjøre slutt på alt. Det er vi... Oss... Og.. Dem.. De andre.. 

Og likhetstrekkene gjør meg redd. For de beskriver så utrolig mange kristne mennesker i verden i dag. Også i Norge.. Vårt Lille Land... 

Når var det vi tok av veien, og ble stolte? Når ble vi selv gud? 

Det var en gang... En engel.. Som trodde han visste bedre. Og den dag i dag har han mange tilhengere. Mange, også de som bærer navnet kristen, faller i nettet hans.. Og tror de vet bedre.

Gå til innlegget

Helbredelsesskole?!

Publisert rundt 10 år siden

IMI-kirken i Stavanger annonserer helbredelsesskole.

http://imikirken.no/event/doLink/famid/186090 

HELBREDELSESSKOLE?! 

Fra artikkelen: "Lengter du etter å erfare mer av Guds nærvær, bli utrustet og se mer av hans rike midt iblant oss?"

Det var akkuratt denne typen uttalelser som holdt på å ødelegge livet mitt! Erfare mer av Gud, Guds nærvær, bli utrustet, se mer av han rike midt i blant oss. Halleluja og amen og glory to God!

ANER de hva de holder på med?! Hva med de av oss som IKKE erfarer Gud, som ikke kjenner noe nærvær, som ikke føler oss utrustet, og som har mer enn nok med å deale med hverdagens realiteter, -ikke prøve å bringe himmelriket ned på jord! Det er noe som heter nå, og noe som heter IKKE ENNÅ. 

De har misforstått hele evangeliet... Og drar med seg sårbare, søkende personer i dragsuget...

Gå til innlegget

En kristen versjon av New Age

Publisert rundt 10 år siden

Den 6. juli 2011 kunne vi lese på nettsidene til Korsets Seier; "Ni av ti evangeliske ledere forkaster framgangsteologien." Allikevel er denne type teologi på frammarsj her i Norge. Hvorfor?

Min generasjon kristne her i Norge (eller Norden for den slags skyld) vokser opp i en kristenkultur som bærer tydelige preg av framgangsteologien. 

Det er mye negativt med denne type teologi, FORDI de likestiller det å følge Jesus (Guds Ord) med å leve et framgangsrikt liv, et lykkelig liv, et seirende kristenliv. Sykdom, fattigdom, prøvelser og trengsler, vil alt bekjempes i Jesu navn, og med bibelvers og løfter som "ekstra krutt". Og plutselig kan man likestille mye av denne typen teologi med New Age. Som handler om akkurat det samme. Å være lykkelig, ha et framgangsrikt liv og selv være gud. Ja, for det er jo det man blir? Du får så stor tro på din egen tro, at du til slutt, (som regel ubevisst) ser på deg selv som gud. Du er uovervinnelig med bibelen for hånden og øyet. 

Faktisk er det temmelig store sjanser for at jeg ødelegger mer for Gud, enn jeg "hjelper" han. Vi leser bibelen som en slags oppskriftsbok for hvordan vi skal leve et seirende liv. 

Så hvorfor er denne type teologi så populær i landet vårt, i norden, for tiden? Vel, vi ser at på lik linje vokser også New Age. Det er samme konseptet. Vi blir mer og mer materialistiske, og som kristne har vi de samme begjær og lengsler som de ikke-troende. Men vi bare skjuler det i en "rettferdiggjort" tro. Leser vi bibelen, -virkelig leser hva som står der, -så ser vi at det ikke er et budskap om å ha et lykkelig, framgangsrikt, seirende kristenliv. 

Vi leser at vi skal hates av alle for hans navns skyld. Vi skal forfølges. 

Og hva med Job, som måtte gå gjennom flere år av sitt liv i lidelse, og med store tap? Han ropte til Gud om å få dø! Og Job sto ikke og siterte bibelvers og ba ropende i tunger! Han var dønn ærlig med både Gud, seg selv og de rundt. 

Og der har du hele poenget. GUD TÅLER AT VI ER ÆRLIGE. Vi må snakke sant om livet. 

Og det gjør vi ikke når vi følger framgangsteologien. Eller herlighetsteologien. Eller det karismatiske. Kall det hva du vil. 

Men Gud ble MENNESKE. Og mente aldri at vi skulle prøve å bli gud. 

For det handler ikke om å seire! JESUS seiret for 2000 år siden, og vi kan ta imot! TA IMOT! IKKE GI! IKKE KJEMPE!

Vi trenger ikke gjøre noenting. Vi har blitt gitt en gave. En relasjon til vår Far i himmelen. En ekte Gud. Ekte mennesker. Vi når ikke mennesker ved å lage en himmelsk illusjon. De ikke-troende trenger å møte kristne som snakker sant om livet, -og om Gud. Og det er ingen motsetning der. For det er nettopp da, når vi snakker sant om livet, på godt og vondt, at andre kan se skatten i leirkaret. 

Det er mitt håp og min bønn... At vi skal forstå at vi ikke er skatten. Vi er leirkaret. Vi skal ikke ta på oss glasur, ikke lime oss sammen, ikke male dekor på oss selv. For Skatten i oss er mer enn nok. Det er fullbragt. 

Så begynn å  klatre ned fra den stigen du har klatret opp så lenge. Gud ble menneske. Han vil at vi skal være det, vi også. Mennesker. Ekte mennesker. 

Vi trenger ikke rope og brøle og hoppe og klappe i hendene og vise hele verden at vi eksistrer. Gud ser oss også i det stille, på vårt eget soverom, hvor vi kan komme i bønn, med bare Gud som selskap. Ingen tilskuere. Du trenger ikke bruke åndelige ord. Du trenger ikke legge til et salig tonefall. Bare snakk til Gud som din beste venn. Han hører deg. Han venter på at du skal ta kontakt. Og det er aldri noe poeng for Gud å gjøre deg perfeksjonert. Gud ønsker å leve gjennom deg. Bare bruk tid med Han. Så vil Han automatisk prege livet ditt med sine frukter. Med godhet, mildhet, tålmodighet, glede, kjærlighet, barmhjertighet. 

Så kjære kristen-norge.. ; vær mennesker. ekte mennesker. ekte kristne. Dere er skapt i Guds bilde, dere er Guds barn, IKKE gud selv. Vær ydmyke og takknemlige. Og åpne øynene deres for hvordan djevelen lager en kristen versjon av new age, og dermed ødelegger for så altfor mange. 

Gud er mer enn stor nok til å få fullført sin plan her på jord, uten din hjelp. Det er GUD som virker i alt og alle. Slutt å streve. Hvil i Guds nærvær. Alltid. Så vil Hans godhet og vilje strømme gjennom deg, uten at du tenker over det :-) Det er mye kjekkere å se tilbake, og oppdage alt Gud har gjort gjennom ditt liv, -enn å hele tiden se framover, og planlegge hva du kan gjøre for Gud. For svaret på det er: INGENTING. 

Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle.  1. Kor 12,6

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere