Anders Ekström

Alder:
  RSS

Om Anders

Følgere

Ja, det är rättfärdigt, ..........

Publisert rundt 3 år siden
Kjetil Mæhle – gå til den siterte teksten.
Så kan jeg snu på det og spørre deg om det er rettferdig av Gud og frelse gudshatere og ugudelige som forkaster Jesu stedfortredende død og Golgataverket?

”Hade jag icke bland dem gjort sådana gärningar, som ingen annan har gjort, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de sett dem och hava likväl hatat både mig och min Fader. Men det ordet skulle ju fullbordas, som är skrivet i deras lag: ´De hava hatat mig utan sak´” Joh.15:24-25.

”I haven hört, att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän.” Matt.5:43 

 

Kjetil, ….. dina ord, citerade ovan, är ett eko från den Gamle Pakt. Vad sade Jesus mer?

Men jag säger eder: Älsken edra ovänner och bedjen för dem som förfölja eder.” Matt.5:44. Så ock;

”Men Jesus sade: Fader, förlåt dem; ty de veta icke, vad de göra.” Luk.23:34.

Judafolket både hatade och förkastade Jesus, och likväl, skall de alla en dag, ……. bliva frälsta, ty Guds Ord måste gå i uppfyllelse; ”….. och så skall hela Israel bliva frälst, såsom det är skrivet: ”Från Sion skall förlossaren komma, och han skall skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.” Rom.11:26.

Var inte Paulus en första gradens Jesushatare när han förföljde, ”den vägen”? Och likväl blev han, av nåd, den främste av Guds medarbetare.

Så, om vi för en liten tid kan lyfta vår andliga blickar över och bortom traditionens läror, så förstår vi, att om Gud kan älska, förlåta och gjenoppretta det folk som har gjort den värsta synden; hädat den Helige Ande, hatat Jesus och förkastat hans försoningsverk, då, …. kan och kommer, Guds kärlek i och genom Jesus Kristus, att gjenoppretta hela skapelsen enligt sitt löfte;

”…. Jesus, vilken dock himmelen måste behålla intill de tider, då allt skall bliva upprättat igen, ….” Apg.3:21.

Varför tror inte den ”klassiska” kristenheten på detta Guds ofattbart stora löfte? Därför att det strider emot deras egna läror!

                                                  ************

............ ty Gud har i Kristus försonat ALLT med sig, Kol.1:20

Mvh, Anders

Gå til kommentaren

Men Gud är inte "forskjellig", ........

Publisert rundt 3 år siden
Kjetil Mæhle – gå til den siterte teksten.

Jeg tror du både vet og forstår at du snakker om to forskjellige størrelser. 

Din kobling mellom Guds forkastelse av Israel - for en tid - og dommen over dem som ikke har navnet i livets bok er jo ikke sammenlignbare. 

Ja, jag vet att vi; ”…snakker om to forskjellige størrelser.”

Men, …. vi snakker inte om to forskjellige guder. Gud förändras inte bara för att det är olika händelser och olika folk som är ogudaktiga. Både det ogudaktiga Israel och de ogudaktiga hedningarna får en rättfärdig dom, en dom som är full av nåd. ”Ty Herren förkastar icke för evig tid; utan om han har bedrövat, så förbarmar han sig igen efter sin stora nåd.” Klag.3:31.

Han är densamme i alla tider. Han förkastade det ogudaltiga Israel, men skall även gjenopprette hela Israel. Han förkastar de ogudaktiga hedningarna, in i den andra döden, … är han då inte då densamme Gud, så att han skall gjenopprette även dem?

”Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet.” Hebr.13:8.

Jesus Kristus FRÄLSTE syndare igår, han FRÄLSER syndare i dag.

Det sorgliga är att den ”klassiska” kristenhetens läror förnekar att Jesus Kristus FRÄLSER syndare, i det vi kallar för evigheten, trots att Jesus är densamme FRÄLSAREN då, ”…. ty hans nåd vara evinnerligen.” Ps. 136

.......... hans nåd är beständig, både mot Israel/Juda och mot hedningarna!

Mvh, Anders

Gå til kommentaren
Kjetil Mæhle – gå til den siterte teksten.
Den endelige dommen er utført i foregående kapittel. Det er vel ikke mulig med støtte fra skriften å hevde at det er frelse fra det som kalles "den annen død". Du kan selvsagt legge til litt eller trekke noe fra men frelse fra ildsjøen er helt fremmed og ukjent fra et bibelsk ståsted.

Det är inte okänt från ett bibliskt perspektiv, men, ….. det är okänt från den traditionsbundna menighetens perspektiv, ty vår tids organiserade menighet är lika bunden av traditionens läror som menigheten var på Jesu tid.

Vem/vilka är det som skall törsta i denna värld? Är det dem på Jesus troende, eller är det de ogudaktiga människorna? Det är inte frälsta människor, det är de ogudaktiga som skall törsta, törsta när Guds andliga eld utför sitt verk i dem.

Guds andliga elds verkan, har Jesus, i symboliskt språk, beskrivit för oss i liknelsen om den rike och den fattige mannen;

”Då ropade han och sade: Fader Abraham, förbarma dig över mig och sänd Lazarus att dopa det yttersta av sitt finger i vatten och svalka min tunga, ty jag pinas svårt i dessa lågor.” Luk.16:24.

Den rike mannens andliga plåga, ”… i dessa lågor”, är samma slags plåga som i den andra döden, i eldsjön. ”Ty vår Gud är en förtärande eld”

Elden är andlig, och så är även törsten, ty Guds eld verkar andlig törst hos dem som drabbas. Dem som har kommit till den andra döden i eldsjön, drabbas, förr eller senare, av andlig törst efter det liv som den rike mannen såg, att Lazarus hade i Abrahams gemenskap. Det är till dem som Anden och bruden skall säga detta obegränsade och villkorslösa Evangelium; KOM!

Det är detta som den ”klassiska” kristenheten har lagt hinder för, genom att, ta
bort/förneka, den ofattbart stora betydelsen av Andens och brudens kallelse till den törstande mänsklighet som skall befinna sej i den andra döden.

”Og da Messias kom hverken kjente de ham eller tok imot ham. Derfor ble de forkastet - for en tid.” 

Jag önskar att du, och många andra, kunde se den djupa bibliska betydelsen av vad du säjer med dessa ord. Först blev Israels hus, pga. sin ogudaktighet; forkastet - for en tid.” Sedan blev Juda hus, ”forkastet - for en tid.” pga. att de inte trodde, utan förkastade Guds Smorde, Jesus.

Nu vet du, lika väl som jag, att Gud har inte anseende till person, och vi vet även att Gud är en rättfärdig Gud och att ingen orättfärdighet finnes hos honom.

Du behöver inte svara mej på denna fråga, men ge dej själv ett ärligt svar;

Kan Gud förkasta/straffa, det ogudaktiga Israel/Juda, ….. endast för en tid, men sedan förkasta/straffa, de ogudaktiga hedningarna, ……. för evigt?

............ nyckeln till kunskapen om Guds outgrundliga vägar:

"O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Huru outgrundliga äro icke hans domar och huru outrannsakliga hans vägar!" Rom.11:33

Mvh, Anders

Gå til kommentaren
Fred Søndby – gå til den siterte teksten.
Men det må også sees på bakgrunn av den markante fravikelsen av klassisk kristendom som det siktes til her, framført på

Den ”klassiska” kristendomen har fallit i samma fallgrop som den klassiska judendomen en gång föll i för 2000 år sedan. Judendomen upphöjde sej själva, pga. att de var Guds utvalda folk, samtidigt hade de en nedvärderande attityd till alla hednafolk som inte ansågs ha samma värde inför dem och inför Gud. Den ”klassiska” kristendomen har fallit till samma attityd;

Här är vi, troende, frälsta och bärgade för evigheten hos Gud i himmelen.

Där är dem, otroende, ofrälsta och förlorade för evigheten tillsammans med djävulen i den brinnande sjön.

Detta är inget man säger/förkunnar rent ut, men detta är summan av den klassiska kristendomens förkunnelse och lära.

Det kom en dag, då judendomen fick stå där med skammen. Det var den dagen då, ”Gud också åt hedningarna, (de ovärdiga hedningarna, i judendomens ögon ovärdiga), förlänat den bättring, som för till liv.” Apg.11:1

Det skall komma en dag, det blir den dagen då; ”Anden och bruden säga: Kom. Och den som hör det, han säge; Kom. Och den som törstar, han komme; ja, den som vill, han tage livets vatten för intet.” Åp.22:17.

Då skall Anden och bruden säga till alla dem som törstar i ”den brinnande sjön”; KOM!

Då skall de komma, i stora skaror, alla dem som vår tids ”klassiska” kristendom hade förutsagt, skulle förbli och pinas, i denna brinnande sjö för evigt.

Då, ….. skall den ”klassiska” kristendomen, …. stå där med skammen.

MVH, Anders

Gå til kommentaren

Fundamentalismen har vilselett Guds folk!

Publisert rundt 3 år siden
Dan Lyngmyr – gå til den siterte teksten.
For den tilgitte synder er posisjonen intet moralsk fortrinn - bare en overbevisning om at fortapelsens realitet er det motsatte av guds gode vilje, og at dette fortsatt må forkynnes klart og tydelig - slik det har vært gjort i snart 2000 år.

Med all respekt för att din intention är god, nämligen att Guds Ord skall förkunnas; ”…slik det har vært gjort i snart 2000 år.”

Men, ….. ännu 2000 år efter Jesu och apostlarnas undervisning, så har vi inte lärt oss att skilja mellan Bibelns bokstav och Guds Ord. När du hänvisar till att denna lära har förkunnats i 2000 år, då hänvisar du till de läror som grundar sej på en bokstavlig tolkning av Bibelns ord. Men Bibelns ”bokstav” gör inte Ordet levande, Jesus lärde oss, Joh.6:63, att det är Anden som gör levande, och Paulus lärde oss detsamma, att det är Anden som lär oss, 1Kor.2:13.

Att en lära har förkunnats i 2000 år, det är ingen som helst garanti för att den är Sanningens ord.

Resultatet av bokstavlig Bibeltolkning blir, som i detta fallet, att vi motsäger och förnekar Guds Ord, som talar om alltings gjenoprettelse. Med en sådan förkunnelse har vi inte lärt oss det som aposteln talar om i Hebr.5:14, att skilja mellan gott och ont. Vi har, mao., inte genom Anden lärt oss innebörden av Guds straffdomar, utan den bokstavliga förkunnelsen/läran slår Bibelns bokstav i huvudet på de ofrälsta och dömer dem till evig förtappelse. Vad har vi då gjort med Guds Ord som förkunnar alltings gjenoprettelse? Apg.3:21, Rom.11:36, Ef.1:10, m.fl.

Livets två utgångar och förtappelsens problem är inte hos Gud eller i Guds Ord, förtappelsens problem är hos den kristna fundamentalismen som förstår/läser Bibeln obibliskt, mao., förstår/läser Bibeln på ett bokstavligt sätt och inte på att andligt sätt, 1Kor.2:14. Fundamentalismen har därmed givit oss en grotesk vrångbild av Guds kärlek till syndare, uppenbarad genom Jesu Kristi försoningsverk på korset. 

MVH, Anders

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere