Anders Ekström

Alder:
  RSS

Om Anders

Følgere

Vägen tillbaka till Duraslätten

Publisert over 3 år siden

Verdidebbats två steg tillbaka (16/8 -18 och 12/12 -18) är inga tillfälligheter, de är tydliga tecken på vår tids färdriktning.

Vad har Duraslätten med ordets frihet att göra och vad är kännetecknande för händelsen på Duraslätten? (Dan. kap. 3) 

På Duraslätten lät den tidens världshärskare, Nebukadnessar, sätta upp en gigantisk bildstod, inte som en staty för prydnad, utan för tillbedjan, en tillbedjan som krävdes av alla medborgare, hög som låg.

Endast tre män, Sadrak, Mesak och Abed-Nego, trotsade konungens påbud och stod rakryggade upp när alla andra böjde knä för denna bildstod. Vi bedrar oss själva om vi tror att detta endast var en historisk engångshändelse i en avlägsen forntid, den makten är i hög grad verksam i vår tid och den kommer att tillta i styrka ju närmare vi kommer den dag då den skall bli krossad av den sten, (Kristus, Dan.2:34-35) som denna världens byggningsmän har förkastat.

Det var inte bildstoden i sig som skulle tillbedjas, den var endast symbol för den makt som alla skulle böja sig inför. Den makten är denna världens ande, en makt som kräver likriktning av medborgarna, en makt som förväntar sig medborgarnas fulla lojalitet, en makt som endast godkänner dem som böjer knä inför denna världens ande, och framför allt, en makt som inte accepterar dem som tillhör den makten som inte är av denna världen, dem som tillhör ”stenriket”, som en dag skall krossa och ta över denna världens riken. Den makten är Kristus och hans maktövertagande är beskrivet i Dan.2:34-35.

Verdidebatts två steg tillbaka, den 16/8 och 12/12, innebär i praktiken att endast politiskt och religiöst ”korrekta” meningar publiceras. Det är en reträtt och en nederlagets väg, en väg som leder tillbaka, inte bokstavligt till Durasläten, men till den andemakt som då regerade och som nu, i den sista tiden tilltar i styrka, intill den blir slutgiltigt krossad.

Den rakryggade ande, som likt de tre männen på Duraslätten, stod emot denna världens ande, blir allt mer sällsynt, medan den ande som böjer sig blir allt vanligare.

Gå til innlegget

Den 16 Aug. -18, införde Verdidebatt förhåndsmoderering av debattinlägg. Var det en förändring till det bättre,eller till det sämre?

Förhåndsmoderering är i sej inte fel, men, … det har skett något mer. Bedömningen av vad som är ett debattinlägg eller inte, har hårdnat och inlägg har blivit stoppade pga. endast denna bedömning.

Under den relativt korta tid, (ca. 2 år) som jag har följt och deltagit på Verdidebatt, så har det skett en tydlig förändring. En förändring som den 16:e Aug., blev en uppenbar och sorglig förändring. Inte nödvändigtvis pga. förhåndsmodereringen, men pga. dess konsekvenser.

Inlägg som tidigare, utan invändning, blivit publicerade, men som nu blir; ”Ikke godkjent”. Vilken kategori av inlägg syftar jag på? Kristna inlägg med Guds Ord i centrum, inlägg som höjer sej över den jordiska nivån, inlägg som talar om Gud och hans Ord till oss små jordevarelser. Det var närvaron av och öppenheten mot sådana inlägg som gjorde att jag för ca. 2 år sedan blev intresserad av att följa och deltaga på Verdidebatt. Nu har det dragits ned en rullgardin och ljuset från Guds Ord är inte längre välkommet att lysa på denna sida. Denna världens mörker breder ut sej, det fria ordet har, även på Verdidebatt, blivit ofritt, … det är sorgligt.

 

Gå til innlegget

Den kristna sionismens makt att bedraga

Publisert nesten 4 år siden

Paulus skriver i 2Tess. 2:11 om villfarelsens makt. Den kristna sionismen är en sådan makt.

Den kristna sionismens makt att bedraga är stark, så stark att den har fångat tusenden och åter tusenden bort från en Kristuscentrerad kristendom, och in på en väg där man mer och mer är upptagen med, och mer och mer upphöjer ett folk, en stad, och en nation, för vilka Jesus är en icke-person.

Många kristna står rådlösa och villrådiga inför den väg som den kristna sionismen går på, och många följer med av bara farten. För dej som i ditt hjärta upplever en tveksamhet om Jesus verkligen är med på denna väg, vill jag rekommendera att lyssna till en Biblisk undervisning som andligt klargör var Jesus är och som rensar luften från denna lära som gör att så många kristna inte kan se andligt klart. Om du hör till dem som i ditt hjärta känner en oro och tveksamhet inför den kristna sionismens väg och har en andlig hunger efter Sanningens Ord i detta ämne, så kan du gå in på; truthinhistory.org   

klicka sedan på, ”Television”, sedan på, ”Program” och gå sedan till sid. 12 och lyssna till; ”The New Jerusalem is not the Old Jerusalem” . Undervisningen är i 5 delar, tyvärr begränsad till det engelska språket.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere