Tania Randby Garthus

Alder: 60
  RSS

Om Tania

Utdannet sykepleier, diakon og politi. Mastergrad i verdibasert ledelse. Er samfunnsengasjert, glad i folk, verdibevissthet, etikk, mangfold, raushet, nåde og kritisk refleksjon.

Følgere

Menighetsråd på ville veier

Publisert rundt 12 år siden

I lederen i Vårt Land i dag kan vi lese at Tromsø Domkirkes menighetsråd har sagt nei til å la kineseren Yun tale i kirken. Begrunnelsen er at Yun har en profil som "kan skade folkekirkeprofilen".

Hvem er så broder Yun som er så truende for folkekirken? Han er en kinesisk kristen som har hatt tilknytning til husmenighetene i Kina. Videre har han sittet i fensel for sin tro. Han klarte å flykte fra Kina og er nå invitert til Norge av oganisasjonen AsiaLink som søkte om å få leie domkirken.

Dette fenomenet som menighetsrådet i domkirken representerer er dessverre ikke nytt i Norge. Misjon bak Jernteppet - i dag Norsk Misjon i Øst - strevde i mange år med å få den etablerte ledelsen i statskirken til å ta evangeliske kristne i Øst på alvor. Wurmbrand som Vårt Land nevner var bare en av mange kristne som ikke ble tatt på alvor.

De rykter og den bakvaskelse som kommunistene produserte for å sverte de uregistrerte kristne ble trodd av kirkeledere i vest. De bidro til å stigmatisere kristne brødre og søstre som trengte støtte og hjelp.

I dag er den rause folkekirken i ferd med å bli så trang at den ikke lenger har plass til de politisk ukorrekte evangeliske kristne. Liberalistene har inntatt menighetsrådene. De er livredde for evangeliske kristne! Det er som om man kan høre ropene fra dem: Huttetu, her lukter det kristenmannsblod! Fri og bevare oss fra slikt!

Det er trist å se folkekirken råtne slik på rot. Måtte mange våkne før det er for sent.

Gå til innlegget

Hvor er teologene?

Publisert rundt 12 år siden

Det er så mange her inne som kommer med påstander og synsing rundt Bibelen, kildemateriale og historiske overleveringer om Jesu liv.

Jeg skulle ønske at Vårt Land kunne utfordre noen teologer (både liberale og konservative) til å komme med noen svar på alle de teologiske spørsmål som refererer til overleveringene vi har.

Vi trenger noen med tyngde som faktisk besitter kunnskap om dette til å korrigere alle oss "amatører" som mener og tror mye uten å inneha dypere kunnskap om det.

Så fint om dere kan utfordre noen tunge, fagsterke teologer til å kommentere her inne.

Verdidebatt trenger dem!

Gå til innlegget

Når lærere frarøver barn tro

Publisert rundt 12 år siden

Så har det skjedd igjen. Jeg har snakket med et barn som har vært på skolen og lært seg å bli skeptisk til Gud.

Noen lærere benytter anledningen til å påvirke barn til å ta avstand fra den kristne tro. De lærerne som har bevisste kristne i  foreldregruppen tør ikke dette. Men der foreldrene er bevisstløse i forhold til hva som foregår og som selv ikke er bevisste formidlere på hjemmefronten, vil det kanskje komme som et sjokk den dagen barnet kommer hjem og forteller at det ikke tror på Gud lenger.

I dag lærer noen barn å være skeptiske til den klassiske kristentroen. De lærer at alle religioner tror på samme Gud. De lærer at den Gud vi hører om i Det gamle testamentet var slem. De lærer at kristne diskriminerer homofile. De lærer at de stammer fra apene og at Jesus var en profet. (Alt dette har barn fortalt meg at de har hørt av lærere på forskjellige skoler.)

Det er skremmende å se hvor stor makt skolen har og hvor liten makt kirken har i formidlingen av hva våre barn skal tro på. Allerede i 11-12 års alderen har mange barn - også de som har troende foreldre - utviklet en skepsis og trass i møte med de kristne sannhetene.

Denne utviklingen skjer med god hjelp fra lærere som selv er skeptiske og fordomsfulle mot kristendommen. Med  god hjelp fra det nye faget RLE kan de nå slippe sine fordommer løs på barnet. Sjansen for å bli grepet i ikke å være nøytrale og objektive er liten.

Som mor er jeg opptatt av at lærerne skal vise respekt for mine barns tro. Det har heldigvis stort sett fungert bra på vår skole fordi de der er seg bevisst at det er mange barn med forskjellige livssyn på skolen og at dette må og skal respekteres også i undervisningen.

Men lærerne har stor makt over våre barn og lærernes personlige meninger og synspunkter skinner gjennom i undervisningen. Når kristne lærere er seg svært bevisst på å ikke forkynne i klasserommet burde ateistiske lærere gjøre det samme. Dessverre er det stuerent i Norge i dag å lære barn å være skeptiske til religion, på samme måte som det tidligere var lov å forkynne kristendom på skolen.  Dette får prege noen klasserom uten at det får konsekvenser for dem som misbruker makten sin.

Med sorg må noen foreldre som unner barna den fantastiske gaven det er å få legge sine liv i Guds hender, se på at barnetroen frarøves barna av formidlingsivrige lærere. Lærere som ikke har noen respekt eller forståelse for den troen familien formidler til barnet.

Er vi i ferd med å komme i en situasjon der det blir like stuerent å frarøve barna troen på skolen som det tidligere var å lære dem opp i den?

Dette bør uansett bevisstgjøre kristne foreldre på at de er de viktigste rollemodellene for barna sine og at den kristne opplæringen de får i hjemmet kan være en svært viktig og nødvendig buffer mot den formidlingen som skolen i dag står for gjennom RLE-faget.

Gå til innlegget

Hvor mange farløse barn kan vi akseptere?

Publisert rundt 12 år siden

I Danmark har det det siste året skjedd en dramatisk økning i enslige heterofile kvinner som får kunstig inseminasjon. De har ikke funnet mannen i sitt liv, men barn vil de ha.

– Den nye type familie er helt i tråd med tidsånden. Ressurssterke og høyt utdannede kvinner i 30-årene er blitt så selvstendige at de kan klare seg helt uten en mann, sier sosiolog Birthe Linddal Hansen til Berlingske Tidende. (vl.no 24/7-09)

I USA har dette vært tillatt lenge og såkalte donorsøsken kan finne hverandre gjennom Internett.

Noen av disse barna har opptil 150 halvsøsken der de deler samme anonyme far som er redusert til et donornummer.

Foreløpig er det ikke åpnet opp for denne praksisen i Norge. Men hvor lenge vil dette vare? Vi ser at Norge følger etter i sak etter sak der barna reduseres til et middel for å dekke voksnes behov. Barnas rettigheter settes til side og FNs barnekonvesjon som nettopp skal sikre barns rettigheter settes til side.

Det blir stuerent og akseptabelt at barn fratas far og halve sin biologiske slekt. En slik grenseløs praksis der vi til slutt kan ende opp med at søsken gifter seg uvitende om at de er i slekt gir "siviliserte myndigheter" tillatelse til.

Er det virkelig slik det skal være? Bortskjemte voksne roper "jeg vil ha!" og staten sier "selvfølgelig lille venn, du skal få det du peker på!" Hvor mange farløse barn kan myndighetene  akseptere? Går det en grense noe sted?

Jeg håper for barnas skyld at vi ikke dilter etter Danmark i denne saken, selv om jeg har liten tro på våre politikeres dømmekraft i møte med den altoppslukende og forførende tidsånden.

Gå til innlegget

UDI må skjerpe seg!

Publisert over 12 år siden

Nok en gang kan vi lese om to mennesker som er blitt offer for UDIs manglende dømmekraft.

I Vårt Land 9 juli står et sterkt leserinnlegg av Gulla Nyheim Gramstad der hun forteller historien til de to barna som etter 17 år i Norge skal tvangsendes ut av landet pga en feil begått av deres mor.

Paragrafrytteri settes nok en gang foran menneskelige hensyn. Hva er det som gjør at statsansatte blir så nidkjære på vegne av urimelige regler?

Regler bør være til for menneskenes skyld og ikke for reglenes skyld. Når regelen rammer urettferdig bør byråkratene ta dette til følge og la menneskets behov komme fremst.

Å være vitne til den behandlingen Fozia og Abbas Butt nå blir utsatt for er en skam for landet vårt. Når Tingretten har gitt de unge medhold, hvorfor i all verden anker da UDI saken videre?

Har de så sterkt behov for å ramme disse menneskene? Er de så maktkåte at det er viktig for dem å vinne sitt prinsipprytteri? Er de totalt forblindet i sitt fokus på regler for reglenes skyld?

UDI bidrar til et kaldt og inhumant samfunn og jeg skammer meg over at statlige ansatte får holde på på denne måten.

Her er det bare å appellere til fornuftige politikere som kan sette UDIs urimelige og inhumane vedtak til side og la søkenparet slippe ut av kirkeasylet!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere