Tania Randby Garthus

Alder: 60
  RSS

Om Tania

Utdannet sykepleier, diakon og politi. Mastergrad i verdibasert ledelse. Er samfunnsengasjert, glad i folk, verdibevissthet, etikk, mangfold, raushet, nåde og kritisk refleksjon.

Følgere

Hva sier lydloggen?

Publisert nesten 12 år siden

På TV 2 fikk vi høre lydloggene fra Tøyensaken for noen dager siden. Etter medias versjon forventet jeg å høre banning og sverting fra første stund.

Stor var min forundring da jeg hører en rolig men tydelig fortvilet kvinne som høflig ber om hjelp. Røret blir overtatt av en mann som fortsetter med å be om hjelp.

AMK - representert ved en kvinne - oppfatter jeg som skeptisk og tvilende til alvoret i situasjonen.

Etter hvert kommer flere telefoner og sinnet har tatt overhånd. Stygge ord og etterhvert trussler avslutter det hele.

Jeg jobber selv i en av nødetatene og vet hvor stressende det kan være å bli utsatt for sjikane og skjellsord. Samtidig er jeg opptatt av at vi som profesjonelle hjelpere må lære oss til å se bak ordene. Hva er det egentlig som foregår?

Her er det en familie som opplever at en av deres nærmeste er i ferd med å dø. De er i desperat behov for hjelp. Dette blir ikke fanget opp av AMK og tålmodigheten tar slutt.

Mange av våre nye landsmenn har en annen måte å vise følelser på enn oss sindige og "følelseskalde" nordmenn. De provoserer og skremmer oss med sin sterke fysiske gestikulering og sin sterke og stygge ordbruk.

Bør vi gå i oss selv og forstå at når noen er redde og fortvilede kan de reagere med aggresjon og at dette spesielt gjelder når de ikke blir møtt med respekt? Er det ikke slik for oss alle at vi blir sinte og såret hvis vi blir møtt med fordommer og skepsis?

Noen av våre nye landsmenn kommer fra kulturer der de knapt trekker på skulderne om noen skriker til dem. De viser med hele seg at de er sinte og fortvilede. Her i Norge er det en dyd å være stille og bøye hodet. Knapt en lyd skal høres når vi sørger. Å heve røsten er nesten tabu.

Det er derfor kanskje ikke så rart at vi her kan snakke om en total kommunikasjonssvikt.Hvis ikke vi er villige til å se bak ordene og forstå hva som egentlig foregår kommer vi ikke videre.

Samtidig bør det gå en oppfordring til våre nye landsmenn om at etniske nordmenn er svært hårsåre når det kommer til stygg ordbruk og at de derfor bør prøve å dempe denne kulturelle vanen hvis de ønsker å nå frem med sitt budskap på en best mulig måte. 

Gå til innlegget

Inhuman asylpolitikk

Publisert nesten 12 år siden

På Dagsrevyen i kveld kunne vi høre og se en trebarnsfar fra Irak som skal sendes ut av Norge mot sin vilje. I følge norske myndigheter har han ikke rett til opphold i landet vårt.

Men hva med de tre barna han blir tvunget til å forlate? Har ikke de rett på å få ha faren sin hos seg?

Med hvilken rett fratar norske myndigheter faren til tre barn?

Bør vi ikke gå i oss selv når vi har latt denne mannen være her lenge nok til å få tre barn og la nåde gå for rett?

Er Norge i ferd med å bli direkte inhumant i sin iver etter å stramme inn asylpolitikken? Dessverre er det flere og flere saker som tyder på nettopp det.

Gå til innlegget

Muslimer og svineinfluensa

Publisert nesten 12 år siden

Islamsk Råd ønsker ikke lenger at vi skal kalle H1N1 for svineinfluensa i følge NTB. Grunnen til dette er at muslimske barn som får sykdommen blir mobbet for å være dårlige muslimer.

Dette er trist lesing og jeg vil oppfordre Islamsk Råd til å ta tak i mobbingen og undervise muslimene i moskeene om hvor absurd dette er.

I stedet for å pålegge alle i Norge å slutte å si svineinfluensa bør Islamsk Råd ta grep i egne rekker slik at det blir slutt på mobbing som er grunnet i uvitenhet og kunnskapsløshet.

Her bør også skolene komme på banen. Lærere bør sette seg ned og forklare muslimske barn om virus og mobbing.

Svin er ikke et skjellsord i Norge og bør heller aldri bli det. Gris og svin er ord muslimer som bor i Norge må lære seg å leve med. Her må de selv ta tak i egne fordommer i stedet for å stille urimelige krav til folk flest.

Gå til innlegget

Supermakten EU?

Publisert nesten 12 år siden

Da er det historiske vedtaket i EU et faktum. Lisboatraktaten er i dag vedtatt.

Lisboatraktaten er en ny versjon av bla Romatraktaten som ikke ble godkjent for noen år siden. Gjennom noen mindre endringer og ved å la tanken modne seg har nå alle medlemslandene sagt ja til at EUs makt skal sentraliseres med egen president og egen utenriksminister.

Ser vi nå det gamle romerriket reise seg fra asken og en drøm gå i oppfyllelse for en del statsmenn som lenge har jobbet med dette som mål?

(De har valgt å holde EU-flagget og EU-hymnen utenfor den nye traktaten, men spørsmålet er om ikke dette kommer inn på et senere tidspunkt. Det var lettere for medlemslandene å svelge Lisboatraktaten når noen av elementene som bygget opp under overnasjonalitetstanken var fjernet.)

Blir EU en ny superstat som verden må forholde seg til på en ny måte?

Hvem blir valgt som den første president og utenriksminister for det nye EU?

Hvilke konsekvenser får EUs nye rolle for Norge?

Det blir spennende å følge med på dette videre...

Gå til innlegget

Lysets engel -eller?

Publisert nesten 12 år siden

Det er interessant å se hvor stuerent og inn i tiden det er blitt å forholde seg til åndeverdenen.

OBOS bladet hadde nylig en artikkel om et gjenferd i en OBOS-leilighet. Vi har også for ikke lenge siden kunnet lese om Norges Bank i Skien som kontaktet en sjaman for å bli kvitt et gjenferd.

TV-program svømmer over med overnaturlige fenomener, noen av dem egnet til å skremme vettet av folk.

Så har vi Martha Louise som har kontakt med engelen sin og ønsker å lære andre til også å få kontakt med sine hyggelige, snille og hjelpende åndsvesener.

I andre land og kulturer har kontakten med og frykten for åndeverdenen vært en normal del av hverdagen. Vi kjenner vel alle til historiene fra Afrika der frykt for åndsmakter binder folk til umenneskelige ritualer og tvangshandlinger.

I Norge har vi lenge vært spart for denne frykten for onde krefter i himmelrommet. Kristendommen lærte oss at vi ikke skulle frykte andre enn Gud. Gjennom troen på Jesus slapp vi fri fra frykten for det overnaturlige, fra tusser og troll.

Vi lever i en etterkristen tid og hva er da mer naturlig enn at det igjen åpnes opp for overtro og flørting med krefter vi i følge Bibelen burde holde oss langt unna. 

Bibelen forteller oss mer enn nok om makter og myndigheter i himmelrommet. Vi advares mot å ha kontakt med dem. På samme måte som vi advares mot spåmenn og åndemanere. Enhver ånd eller engel som ikke peker på Jesus kommer ikke fra Gud kan vi lese. Så hvor kommer de da fra?

Det ser ut til at det norske folk nå er klare for å erkjenne at det finnes åndelige krefter der ute som representerer en annen virkelighet enn vår egen. Folkeovertroen er på full fart tilbake, men nå med nyreligiøsiteten eller selvutviklingen som ramme.

Jeg har behov for å komme med en advarsel. Ikke lek med krefter dere ikke kjenner. En skytsengel kan raskt vise seg å være en falsk venn som kun er ute etter å forføre sitt offer. Det finnes nok av vitnesbyrd fra mennesker som har erfart nettopp dette, men som har funnet veien tilbake til Gud før det var for sent.

At folk i Norge har en genuin forståelse av sin verdi som mennesker er en arv fra vår kristne tro der vi har lært at vi alle er skapt av samme Gud. Når vi nå tar ett skritt videre og tror at vi kan kontrollere åndeverdenen, da mistenker jeg at det i kulissene er krefter som hånler av vår dårskap.

Det er ikke Gud som ler, han sørger over at folket igjen velger veien bort fra Ham som elsker oss mer enn vi kan fatte.  

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere